Archiefles Een zee van tijd

Een archief bewaart het verleden

Ga op ontdekkingsreis door de geschiedenis van Zeeland

Naar beneden scrollen

Wie waren je voorouders? Waar woonden ze? Hoe zag jouw straat er 100 jaar geleden uit? Je moet een spreekbeurt houden over de geschiedenis van het stadhuis in je woonplaats. Waar kun je informatie en plaatjes vinden? Wanneer is jouw school opgericht? Zijn er foto’s van de voetbalvereniging waar je opa in zijn jeugd lid van was? Wanneer is de wijk waarin je woont gebouwd?

Dit zijn allemaal vragen waarop je het antwoord kunt vinden in een archief. Het archief is het geheugen van de samenleving, het geheugen van ons allemaal.

Inhoud archiefles

Tijdens de archiefles Een zee van tijd maken de leerlingen kennis met allerlei soorten archiefstukken, zoals:

  • geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens
  • het allerdikste boek en het allerkleinste boek uit het archief
  • oude foto’s van schoolklassen en straten uit de binnenstad
  • een album amicorum (voorloper van het poesie- of vriendenalbum)
  • plattegronden van Middelburg door de eeuwen heen
  • een prachtig geïllustreerd handgeschreven dagboek uit 1800
  • en nog veel meer

Aan de hand van deze archiefstukken en de verhalen die erbij horen, leren de scholieren wat een archief is en wat ze er mee kunnen. De leerlingen nemen een kijkje in de studiezaal en in het archiefdepot. Dat is bijzonder, want de depots zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Zonder geschiedenis weet je niet wie je was!

— Felix, 8 jaar

Indien gewenst kan een extra activiteit worden ingebouwd, bijvoorbeeld het maken van een klassenarchief. De leerlingen en begeleiders worden verzocht een document van huis mee te nemen waarvan zij vinden dat het ‘voor de eeuwigheid’ bewaard moet worden. De leerlingen mogen het verhaal vertellen dat bij het document hoort en krijgen een archieflabel om aan het document vast te maken. Terug op school kan met deze documenten enige tijd een klassenarchief worden gevormd. Om het helemaal echt te maken kunnen de leerlingen een inventaris van de documenten maken.

Doelgroep van de archiefles

Primair onderwijs; midden- en bovenbouw.

Aansluiting op het curriculum

De archiefles sluit aan bij de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Op aanschouwelijke wijze krijgen de leerlingen inzicht in de betekenis van een archief, waarvoor en voor wie het bestemd is en wat ze er mee kunnen doen. Het is belangrijk dat de leerlingen zelf een keer in een archief zijn geweest en leren dat ze er ook terecht kunnen voor informatie voor bijvoorbeeld een werkstuk.

Duur archiefles, locatie en kosten

De archiefles Een zee van tijd duurt maximaal 2 uur. De les wordt gegeven in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg.

De kosten bedragen € 100,00 per groep van maximaal 14 leerlingen.

Voorbereiding op school

Voor deze archiefles is enige voorbereiding op school gewenst. Wij kunnen hierbij helpen met informatie voor docenten over het Zeeuws Archief. Indien gewenst kan door de leerlingen op school een klassenarchief worden gevormd met documenten die de leerlingen en de leerkracht de moeite van het bewaren waard vinden.

Archiefles boeken

Neem voor het boeken van deze archiefles contact op met Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie van het Zeeuws Archief. Stuur een mail of bel 0118-67 88 00. Er wordt een afspraak gemaakt voor een voorbereidend gesprek, bijvoorbeeld over de voorbereiding op school en er wordt een datum en tijdstip gepland.

Tip: Via Kunsteducatie Walcheren kun je een uitgebreid educatieprogramma in het Zeeuws Archief boeken.

Neem voor vragen over het educatief aanbod contact op met Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie van het Zeeuws Archief.

Stuur een mail