Achter de schermen: het restauratieatelier

Heb je je wel eens afgevraagd of plakband van oude papieren of foto’s nog te verwijderen is? Wat een zilvervisje zo lekker vindt aan papier? Of er nog iets te doen is aan archiefstukken die bijvoorbeeld tijdens een oorlog scherf- of brandschade hebben opgelopen? En wat je kunt doen tegen schimmels in boeken en oude papieren? Zijn boeken en papieren die in het water hebben gelegen nog te restaureren? Wat is er te doen tegen papierverzuring en inktvraat?

Op al deze vragen geeft Sylvia Rietbergen antwoord tijdens de jaarlijkse demonstratie die het Zeeuws Archief samen met de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU) organiseert. Sylvia Rietbergen is restaurator van het Zeeuws Archief. Deelnemers brengen een bezoek aan het restauratieatelier, waar Sylvia en haar team van behoudsmedewerkers aan het werk zijn. Zij geven tekst en uitleg over conservering en restauratie van de unieke archiefstukken die in het Zeeuws Archief worden bewaard. Zie voor rondleidingen het programma van de ZVU.