35 jaar Genealogisch Centrum Zeeland

Dit jaar, 2020, bestaat het Genealogisch Centrum (GCZ), dat gehuisvest is in het pand van het Zeeuws Archief, 35 jaar. Op dinsdag en donderdag kunnen mensen met vragen over genealogisch onderzoek bij hen terecht, in de studiezaal van het Zeeuws Archief. Het jubileum is een mooie gelegenheid om eens te praten met twee leden van het bestuur; Kees Wisse en Els Rentmeester.

Van Goes naar Middelburg

Els is vanaf het eerste uur actief bij het GCZ, evenals Jaap Zondervan en Olga Jacobs. ‘Toen ik na mijn huwelijk naar Zeeland verhuisde en geen werk had, deed ik – vanuit m’n interesse – wat onderzoek naar het Koningshuis. Op een gegeven moment kwam ik in contact met een zeer bevlogen genealoog. Zijn enthousiasme werkte zo aanstekelijk, dat ik me vanaf die tijd met genealogisch onderzoek bezig ben gaan houden. Het is een soort van verslaving.’ Els herinnert zich de eerste jaren, waarin het GCZ gehuisvest was in het gemeentearchief van Goes. Twintig jaar geleden ‘verhuisden’ ze naar het Zeeuws Archief in Middelburg.

De ruimte van het GCZ in de studiezaal van het Zeeuws Archief met Els Rentmeester en Tom Nuijten aan het werk.

Doelstelling

‘In 1940 is, door het bombardement van Middelburg, een groot deel van genealogische gegevens  verloren gegaan. Via kerkelijke, rechterlijke en notariële archieven proberen we de verloren gegevens op een andere manier te achterhalen’ vertelt Kees. Daarnaast probeert het GCZ genealogisch onderzoek te stimuleren en helpen ze mensen op weg bij het doen van genealogisch onderzoek.

Het GCZ heeft vele gegevens keurig gerangschikt, zoals hier gegevens per regio op kleur.

Fijne samenwerking met het Zeeuws Archief

Daarvoor zijn op dinsdag en donderdag mensen van het Centrum aanwezig in hun eigen gedeelte in de studiezaal bij het Zeeuws Archief. Mensen die met stamboomonderzoek bezig zijn, kunnen dan terecht met hun vragen. ‘We kijken hoever mensen al zijn, en proberen in te schatten in hoeverre iemand bekend is met hoe, wat en waar je kunt vinden’ vertelt Cees. Het valt hem op, dat veel bezoekers niet woonachtig zijn in Zeeland. Zowel het Zeeuws Archief als het GCZ ervaren een plezierige samenwerking; beide partijen vullen elkaar aan en verwijzen naar elkaar. ‘Als blijkt dat iemand iets zou kunnen vinden in een bepaald archief, verwijzen wij die persoon door naar het Zeeuws Archief. Het is heel fijn dat we bij het Zeeuws Archief in de studiezaal zitten, de lijntjes zijn kort’ zegt Els.

Het werk is nooit klaar

Het GCZ bezit duizenden (Zeeuwse) familie foto’s.

Het Genealogisch Centrum bestaat uit ongeveer twintig mensen. Naast het achterhalen van genealogische gegevens en helpen bij onderzoek zijn er velerlei taken waar ze zich mee bezig houden. Zo bezit het GCZ enorm veel verzamelingen; overlijdensadvertenties, geboortekaartjes, trouwkaarten, bidprentjes, klappers op de rechterlijke, notariële en weeskamerarchieven, een bibliotheek en diverse particuliere verzamelingen, zoals fotoverzamelingen. Een aantal ervan zijn beschikbaar via de website van het Zeeuws Archief.

Cees en Els vertellen dat ze veel materialen van mensen krijgen. ‘Onlangs hebben we nog een verzameling van 30.000 geboorte-kaartjes bij iemand op mogen halen’ vertelt Kees. De bidprentjes en de overlijdensberichten zijn bijzonder omvangrijke collecties. ‘Vroeger knipten we alle overlijdensadvertenties uit’ herinnert Els zich. Maar met de komst van de digitale krantenbank is dat niet meer nodig. Wél blijven alle ordners met de advertenties bewaard op de ruimte van het GCZ op de zolder van het Zeeuws Archief. ‘Want advertenties van buiten Zeeland staan niet in die krantenbank’. De bidprentjes en de geboortekaartjes worden momenteel door meerder mensen in de computer ingevoerd. ‘Dat is een bijzonder omvangrijke klus’ vertelt Kees. En als dat klaar is? ‘Dan staan er nog tientallen mappen met gegevens die ingevoerd kunnen worden. Ook hebben we nog veel foto’s die we verder willen uitzoeken. En we hebben een omvangrijke collectie boeken voor de verkoop. Maar als er een verzoek komt om iets uit te zoeken – wat we tegen geringe betaling verzorgen – heeft dat voorrang’.

Welkom bij het GCZ

Er is erg veel materiaal dus, voor wie onderzoek wil doen naar zijn of haar familie! Ben, of wil je ermee aan de slag, en loop je via internet even op een dood spoor, dan ben je van harte welkom bij het Genealogisch Centrum Zeeland. En draag je genealogisch onderzoek een warm hart toe, meld je dan aan als donateur. Je ontvangt dan tevens het magazine ‘Zeeuwse Familiepraet’. In november krijgt dit nummer een feestelijk tintje, vanwege het 35-jarig bestaan.