Zeeuwen in de wereld

Zeeuwen zijn in de loop der eeuwen overal geweest. Over heel de wereld zijn sporen terug te vinden van die Zeeuwse aanwezigheid, onder ander in Japan, Suriname en Amerika.

Reizigers
Zeeuwen zijn een reislustig volkje. En handeldrijven zit hen in het bloed. Men vertrok als emigrant voor altijd of als reiziger naar een tijdelijke bestemming. Zo waren er Zeeuwen in Azië, in Afrika en in Zuid- en Noord-Amerika. Dat kon zijn in dienst van één van de handelscompagnieën zoals de VOC, de WIC en de Middelburgsche Commercie Compagnie maar ook als kleine zelfstandige, soms zelfs illegaal.

Immigranten
Van oudsher kent Zeeland veel immigranten. De ligging aan zee met veel havens en de ligging tussen Holland, Brabant en Vlaanderen bracht dit al met zich mee. Ook stond Zeeland bekend als een tolerant gewest, dat voor velen een veilig toevluchtsoord bood. Groepen immigranten vestigden zich permanent in Zeeland. Ook waren er soldaten, kooplieden, schippers en seizoensarbeiders in de landbouw, die vanwege hun werk tijdelijk in het Zeeuwse verbleven.

Emigranten
In de loop der tijd zijn Zeeuwen onder meer vertrokken naar Zuid-Afrika, Suriname, Noord-Amerika en Brazilië, om daar kolonies, nederzettingen, steden of leefgemeenschappen te stichten. Een belangrijke drijfveer was de handel: voornamelijk landen waar de VOC of de WIC handel dreven waren in trek bij de Zeeuwen. Militairen, kooplieden, landeigenaren en bestuurders trokken met hun gezinnen naar diverse handelsgebieden om zich daar, al dan niet permanent, te vestigen. In de negentiende en twintigste eeuw trokken veel Zeeuwen voornamelijk naar het Noord-Amerikaanse continent.

Bookmark and Share

Reageer op dit artikel

Uw email adres wordt niet getoond
captcha
.
  • albert prins op 17 december 2010 om 11:37 uur
    Opmerkelijk is dat nog steeds in caribische, braziliaanse en N-Amerikaanse landen resten van het Oud-Zeeuws dialect terug te vinden zijn. Zeeuwen hebben overal sporen achtergelaten.
  • Flip Tromper op 1 januari 2011 om 22:50 uur
    In mijn stamboom Tromper heb ik een Adriana Maria Papeveld die na de dood van haar 1e man Joost van der Waal rond 1858 wordt geronselt met haar zus Elisabeth om naar Brazilie te gaan met vele andere Zeeuwen.Om daar van de jungle landbouw grond te maken.In deze Groene Hel stierven de mensen aan ontberingen als ratten.Maar deze 2 zussen/dames hadden veel geluk(Knappe dames?) ,want zij kwamen terug in Zierikzee.De Consul van Brazilie,vroeg aan de Gem.Zierikzee of deze 50 gulden wilde innen bij A.M.Papeveld.De Gem..Zierikzee schreef terug dat dit niet kon omdat zij armlastig was.Haar zus Elisabeth vertrok nadien naar Brussel en Adriana-Maria trouwde met Jacob Tromper in 1869 waarna zij vertrokken naar Rotterdam. Alwaar zij overleed in 1877, 45 jaar oud.