Beeldmateriaal

Kaarten, tekeningen, prenten, prentbriefkaarten en foto’s zijn een belangrijk onderdeel van de archieven en collecties van het Zeeuws Archief. Dit beeldmateriaal geeft een divers beeld van Zeeland vanaf de Middeleeuwen tot onze tijd.

De beeldcollecties zijn behalve omvangrijk ook zeer divers. Van de gerenommeerde beeldatlas Zelandia Illustrata van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de Historische Topografische Atlassen van Middelburg en Veere, de Verzameling Beeld & Geluid van het Zeeuws Archief tot aan bijzondere particuliere beeldcollecties als de foto’s van Neeltje Flipse-Roelse (1921-2008) uit Westkapelle.

Onderzoek doen

U kunt op verschillende manieren onderzoek doen naar beeldmateriaal in de archieven en collecties van het Zeeuws Archief. Dat kan online in de Beeldbank van het Zeeuws Archief, die ruim 47.000 (beschrijvingen van) digitaal beschikbare afbeeldingen bevat. Dankzij digitalisering blijft het aantal vermeldingen of bestanden in de Beeldbank toenemen.

De Beeldbank van het Zeeuws Archief is te raadplegen via:
de zoekpagina van deze website, tabblad 'Afbeeldingen’
• de website Archieven.nl. Op deze website hebben een groot aantal archiefinstellingen hun archieven en collecties toegankelijk gemaakt.

Ook kunt u beeld (digitaal) raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief te Middelburg.

Zoeken in de Beeldbank

In de Beeldbank kan eenvoudig gezocht worden door één of meer termen in te vullen in het zoekveld. De resultaten verschijnen onder het zoekveld. Met behulp van het menu rechts op de websitepagina kunt u het resultaat verder verfijnen. Dit kan bijvoorbeeld op plaatsnaam, specifieke collectie of soort origineel.

Beschermd beeld in de Beeldbank

Alle beeldbestanden in de Beeldbank zijn voorzien van een uitgebreide beschrijving. Niet alle bestanden gaan vergezeld van een afbeelding. Dat heeft vaak te maken met rechten (zie hierna) die op een beeld kunnen berusten.
beschrijving
Als wij een afbeelding niet mogen tonen dan ziet u in plaats van de afbeelding deze vermelding:

In de studiezaal te Middelburg kunt u de meeste afbeeldingen wel zien.

Rechten op beeld

Op afbeeldingen kan auteursrecht en gebruiksrecht berusten. Beide kunnen gevolgen hebben voor het gebruik van het door u gezochte beeld.

Nog niet gedigitaliseerde afbeeldingen

De beschrijvingen van niet gedigitaliseerde afbeeldingen zijn te vinden in de archiefinventarissen. Deze kunt u doorzoeken via de zoekpagina, tabblad 'Archieven’, of via Archieven.nl.

Beeldmateriaal dat nog niet is gedigitaliseerd kan worden geraadpleegd in de studiezaal te Middelburg. U kunt ook van niet gedigitaliseerd beeld scans bestellen door een email te sturen naar info@zeeuwsarchief.nl.

Scans downloaden of kopen

Het is mogelijk scans van afbeeldingen gratis in te zien en te downloaden. Zie de pagina scans downloaden voor meer informatie. Als er geen afbeelding zichtbaar is en u wilt graag een scan kopen, stuurt u dan een email naar info@zeeuwsarchief.nl.

Bronvermelding

U dient ten allen tijde de juiste bronvermelding te gebruiken. Als u de scan doorgeeft aan derden bent u ook verplicht er voor te zorgen dat de juiste bronvermelding wordt gebruikt.
De bronvermelding in de uitgave, op de tentoonstelling, de website etc. dient te luiden:
• Zeeuws Archief, [naam archief of verzameling] inv.nr.

Indien het Zelandia Illustrata betreft:
• Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata deel …nr. …
of afgekort:
• Zeeuws Archief, KZGW, Zel. Ill. …

Verwijzen naar archiefstukken doet u het beste door middel van de methode 'van hoog naar laag’: u noemt
• eerst de archiefbewaarplaats (hier dus Zeeuws Archief),
• dan de naam van het archief (bijvoorbeeld 'Staten van Zeeland’ ),
• dan het inventarisnummer van het pak of register (dit staat op het etiket voorop de omslag, bijvoorbeeld 'inv.nr 517’)
• en eventueel nog een nadere aanduiding van de specifieke pagina aan de hand van het folio- of paginanummer, een datum of een aktenummer (bijvoorbeeld 'f. 23’, 'p. 85’, ’24 mei 1761’ of 'aktenr 1434’)

Bookmark and Share