Expositie 800 jaar Middelburg in het Zeeuws Archief

Wie oud is, heeft veel te vertellen. Het Zeeuws Archief geeft het woord aan de 800-jarige stad en dat levert verrassende verhalen op – van ‘petites histoires’ tot verpletterende geschiedenis. Alle verhalen worden verteld aan de hand van de authentieke archiefstukken onder de titel ‘Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017. Grepen uit de geschiedenis van een jarige stad’.

In 2017 is het 800 jaar geleden dat Middelburg stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. Ter gelegenheid van dit jubileum toont het Zeeuws Archief in de middeleeuwse expositiekelders grepen uit de geschiedenis van de jarige stad. De tentoonstelling 'Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017’ is vandaag, 10 april 2017, geopend door de burgemeester van Middelburg, Harald Bergmann.

Expositie Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017. Grepen uit de geschiedenis van een jarige stad.
Zeeuws Archief, tentoonstellingskelders, toegang gratis.
Maandag t/m vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand 9.00-17.00 uur. Te zien t/m 3 februari 2018.

Affiche tentoonstelling Middelburg 800 jaar in het Zeeuws Archief

Wandeling door de geschiedenis

In de tentoonstelling 'Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017’ wandelt de bezoeker aan de hand van oude stadsplattegronden door het Middelburg van voorbije eeuwen. Er is aandacht voor de handel en wandel van Middelburg en de Middelburgers. Aan de hand van authentieke archiefstukken worden zowel hoogte- als dieptepunten naar voren gebracht.

Te zien zijn onder andere: de geboorteakte van de stad, het dagboek van wijnhandelaar Hendrik Brouwer en archiefstukken over het Van de Perrehuis en zijn bewoners.

Verder zijn er objecten uit de museale collecties van de gemeenten Middelburg en Veere te zien, zoals een bord van Chinees porselein met de afbeelding van Oostindisch Huis te Middelburg en een kruik uit het gezonken VOC-schip De Geldermalsen. Deze collecties worden beheerd door het Zeeuws Archief.

Ook zijn keukenvoorwerpen uit de 13e, 17e én 21e eeuw te bezichtigen. De archeologische objecten zijn afkomstig uit de collecties van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en uit het Zeeuws Archeologisch Depot.

Openingsceremonie van de expositie 800 jaar Middelburg in het Zeeuws Archief, 10 april 2017.

Openingsceremonie van de expositie 800 jaar Middelburg in het Zeeuws Archief, 10 april 2017

De geboorteakte van de stad

De 'geboorteakte’ van de stad Middelburg neemt een prominente plaats in. Het originele stadsrecht uit 1217 is niet bewaard gebleven, maar de tekst wel dankzij De Nieuwe Cronyk van Zeeland van historicus Mattheus Smallegange, uitgegeven in 1700. Het boek ontbreekt niet in de expositie, de tekst over het stadsrecht uit 1217 kan ook online worden gelezen.

Dagboek van wijnhandelaar Hendrik Brouwer

De Middelburgse wijnkoper Hendrik Brouwer (1769-1837) hield een dagboek bij waarin niet alleen zijn belevenissen optekende, maar ook tekeningen maakte, van portretten tot illustraties bij de tekst. Het dagboek is te zien in de tentoonstelling en kan in zijn geheel digitaal worden bekeken via de inventaris van het archief van de Familie Brouwer.

Bewoningsgeschiedenis Van de Perrehuis

Ook opgenomen in de expositie zijn archiefstukken over het Van de Perrehuis en bewoners. Het 18e-eeuwse stadspaleis aan het Hofplein 16 in Middelburg huisvest tegenwoordig de medewerkers van het Zeeuws Archief. De bijzondere geschiedenis van het huis gaat terug via het Zeeuws Archief, de Arrondissementsrechtbank, de families Schorer en Van de Perre tot de Middeleeuwse Duitse Orde.

Plattegrond uit de atlas van Braun en Hogenberg, uitgegeven tussen 1572-1617. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata I-299

Plattegrond van Middelburg van rond 1570, met op de Markt de Westmonsterkerk die in 1575 is afgebroken. Plattegrond uit de atlas van Braun en Hogenberg, uitgegeven tussen 1572-1617. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata I-299.

Bookmark and Share