Bezoek het Van de Perrehuis op Open Monumentendag

Op Open Monumentendag is het 'Van de Perrehuis’ geopend voor publiek. Dwalend door de prachtige stijlkamers waan je je hier in de achttiende eeuw. Het 'Van de Perrehuis’ is vanaf 10.00 uur beperkt opengesteld en uitsluitend via rondleidingen o.l.v. een gids te bezichtigen. Op ieder half en heel uur start een rondleiding in de hal bij de receptiebalie. De laatste rondleiding start om 16.00 uur.

Van de Perrehuis

Van Commanderij tot stadspaleis

In het 'Van de Perrehuis’ zijn sinds 2000 de kantoren van het Zeeuws Archief ondergebracht. Dit schitterende monument is gebouwd op de restanden van een middeleeuws klooster: de Commanderij der Duitse Orde. Dit was een ridderorde, waarvan de leden het rooms-katholieke geloof in het oosten moesten verspreiden.

Deze ridderorde stond in hoog aanzien, zelfs nog na drie eeuwen na hun vertrek uit Middelburg: het stadspaleis dat mr. Johan Adriaen van de Perre, die met de schatrijke Jacoba van den Brande getrouwd was, omstreeks 1765 liet bouwen op de plek van het klooster noemde hij de Commanderij. Tegenwoordig staat het stadspaleis bekend als het ‘Van de Perrehuis’.

Van rechtbank tot archief

Het ‘Van de Perrehuis’ werd gebouwd door de Antwerpse architect Johan Peter van Baurscheit de Jonge en zijn neef Engelbertus Baets. Van 1838 tot 1995 was het gebouw in gebruik als rechtbank. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is er aan de rechterachterzijde een vleugel aangebouwd, de zogenoemde Lussanetvleugel.

De afgelopen jaren is het monumentale pand zorgvuldig gerestaureerd, waarbij alle vertrekken een geheel eigen karakter en uitstraling hebben gekregen.

Tegen het achttiende-eeuwse huis verrees een moderne glazen nieuwbouwvleugel. In deze unieke combinatie van oud en nieuw is sinds 1 januari 2000 het Zeeuws Archief gevestigd.

Rondleidingen

De stijlkamers zijn bijzonder goed bewaard gebleven en zijn alleen op Open Monumentendag toegankelijk voor het publiek. Het ‘Van de Perrehuis’ is vanaf 10.00 uur beperkt opengesteld en uitsluitend via rondleidingen o.l.v. een gids te bezichtigen. Op ieder half en heel uur start een rondleiding in de hal bij de receptiebalie. De laatste rondleiding start om 16.00 uur.

Stijlkamers in het Van de Perrehuis

Bookmark and Share