16 oktober 2010 landelijke archievendag

Land en water, dat is het thema van de landelijke archievendag, zaterdag 16 oktober 2010. In het Zeeuws Archief kunt u vanaf 10.00 uur genieten van een zee(land)waardig programma getiteld 'Landhonger en zeedrift’. U bent van harte welkom!

beschrijving

Programma

Rondleiding door de depots

Een eeuw lang vochten bewoners van de polders op het Oranjeplaatje, in het Sloe tussen Walcheren en Zuid-Beveland, tegen het water. Keer op keer won de zee, totdat de Zeeuwse boer Ko van 't Westeinde 55 jaar geleden eigenhandig de overspoelde resten inpolderde. Bijzonder, want sinds 1904 was het recht op indijking voorbehouden aan het rijk. Het gevolg was een juridische strijd, een eiland herwonnen op de zee, zaaien én oogsten, en romantiek: twee nieuwe boerderijen voor twee kersverse echtparen.

Dit spannende waargebeurde verhaal wordt verteld door historicus Peter Sijnke, bekend van boeken en tv. Hij neemt u mee naar de ondergrondse depots, waar archiefstukken getuigen van het gevecht tegen het water en de definitieve inpoldering. De verhalen van de bewoners staan centraal: de dijkwerkersfamilie die noodgedwongen op zolder woonde, de schaapsherder met zijn kudde, en de familie Van 't Westeinde.
Vertrek bij de receptie om 11.30, 13.30 en 14.30 uur

Natte voeten en droge ogen – Film en vertellingen

’t Is een schone dag geweest
Documentaire van Jos de Putter uit 1993 over zijn ouders die stoppen met hun boerderij bij Axel, Zeeuws-Vlaanderen. De film is opgenomen in de Canon van de Nederlandse film. De commissie van de Canon roemde de werkwijze van de regisseur: ‘De Putter creëerde een document van een veranderend Nederland. Een verdwijnende manier van leven dat plaatsvindt in een typisch Nederlands landschap, dat hij met veel totaalshots heeft vastgelegd en zo heeft bewaard voor latere generaties’.
Van 12.00 tot 14.00 uur

Nescio in Zeeland
Lezing door Lieneke Frerichs, die dit jaar publiceerde over twee onbekende brieven van de beroemde schrijver van Titaantjes en De uitvreter. In de zomer van 1908 schreef Nescio (pseudoniem van Frits Grönloh) vanuit Veere brieven aan zijn vrouw Agaat Tiket. Het is in de brieven alsof Japi de uitvreter aan het woord is: “Ik doe aldoor 't zelfde net als 't water en de Arnemuiders. De eene golf rolt over de andere en daarna zie je ze nooit weer om, zoo leef ik hier [...]”.
Van 14.00 tot 15.00 uur

Zeeuwse duinen, een wereld van verschil
Lezing door Anton van Haperen. In de keten van duingebieden, die loopt van de Franse Kanaalkust tot in de noordpunt van het Deense Jutland, nemen de duinen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse een geheel eigen plaats in. Dat heeft niet alleen te maken met de geologische ondergrond, maar ook met de manier waarop mensen de duinen hebben gebruikt. In zijn lezing laat Anton van Haperen zien hoe dat duingebruik zich in de afgelopen vijf eeuwen heeft ontwikkeld en hoe hij dat op basis van archiefonderzoek heeft gereconstrueerd.
Van 15.00 tot 16.00 uur

Zeeland omstreeks 1680
Zee en land, het gewest Zeeland omstreeks 1680. ZI-I-0086

Genealogische Contactdag

Waren mijn voorouders landrotten of varensgezellen? Wie meer te weten wil komen over zijn of haar voorouders kan 16 oktober terecht in het Zeeuws Archief voor de Zeeuwse Genealogische Contactdag. U kunt de grote hoeveelheid bestanden van het Genealogisch Centrum (waaronder 150.000 overlijdensberichten) raadplegen, evenals de Burgerlijke Stand en doop-, trouw- en begraafregisters in het Zeeuws Archief. Deskundigen genealogen en medewerkers van het Zeeuws Archief staan klaar om te helpen, bijvoorbeeld bij het opzetten van stamboomonderzoek. (Let op: aanvraag van stukken uit de depots is niet mogelijk.) Verder presenteren zich enkele genealogische organisaties en werkgroepen en kunt u contacten leggen met andere genealogen. De organisatie van deze contactdag is in handen van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, het Genealogisch Centrum Zeeland en het Zeeuws Archief.
Van 10.00 tot 17.00 uur

beschrijving

Het bloed kruipt… lezing Marjan Berk

Ook dit jaar organiseert de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief een lezing door een Bekende Nederlander. Marjan Berk vertelt over de spannende zoektocht naar haar voorouders. Over het zoeken én vinden schreef zij in 2005 het boek Het bloed kruipt… Op zoek naar Jacob Cats. Dit voorjaar verscheen haar nieuwste boek Het schreien niet verleerd, opnieuw een familiegeschiedenis.

Na afloop kunt u napraten en uw boek laten signeren in het Zeeuws Archief. Toegang € 5,-, gratis voor Vrienden van het Zeeuws Archief. U wordt al lid voor €19,50 per jaar. Meldt u zich aan vóór of op 16 oktober dan ontvangt u twee gratis entreebewijzen voor de lezing van Marjan Berk.
Van 16.00 tot 17.00 uur – in de Hofpleinkerk tegenover het Zeeuws Archief.

Foto Marjan Berk: Hester Doove.

Boekenverkoop

Het Zeeuws Archief heeft speciale aanbiedingen: afgeschreven en dubbelexemplaren van boeken en tijdschriften, en ramsj uit de archiefwinkel zoals kadastrale atlassen 1832.
Van 10.00 tot 17.00 uur

Boekwinkel de Drvkkery biedt boeken aan in het thema van de dag en speciaal van Marjan Berk.
Vanaf 15.30 uur

Proeven van land & water

U kunt proeven van de producten van land en water: er zijn kleine gerechtjes van vergeten groenten verkrijgbaar en natuurlijk is er vis.
Van 12.00 tot 17.00 uur

Middelburg in de Tweede Wereldoorlog

Heeft u de expositie over de verwoesting van Middelburg nog niet gezien? Dit is de gelegenheid voor een bezoek aan de tentoonstelling over het bombardement van 17 mei 1940 en het leven in de stad erna. Te midden van de puinhopen pakte de Middelburgse bevolking de draad verbazend snel weer op. U kunt een virtuele wandeling maken door het Middelburg van vóór het bombardement.
Van 10.00 tot 17.00 uur

Bookmark and Share