Zeeuws Archief is goed doel

De fiscus heeft het Zeeuws Archief aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan het Zeeuws Archief (gedeeltelijk) als goed doel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het Zeeuws Archief hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over schenkingen of erfenissen.

Schenken

Schenkingen zijn vanaf 1% van het inkomen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor donateurs van culturele ANBI’s zoals het Zeeuws Archief geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Uw gift kunt u overmaken naar het Zeeuws Archief. Vervolgens kunt u het bedrag als gift opnemen in uw belastingaangifte. Het afschrift van bank of giro is vaak voldoende bewijs voor de fiscus.
Een gift kan ook in natura worden gedaan. De marktwaarde van het geschonken archief(stuk) of kunstwerk is de hoogte van uw aftrekpost. Lees meer over schenking van particuliere verzameling of (bedrijfs)archief.

Eenmalige schenking

De fiscus telt alle giften – ook als die aan verschillende doelen zijn gedaan – bij elkaar op. De giften worden in aftrek gebracht als zij meer zijn dan 1% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ en meer zijn dan € 60,-. Maximaal mag u 10% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ aftrekken voor de belasting. Hebt u een partner dan worden ook de giften van u en uw partner samengevoegd en geldt het gezamenlijke verzamelinkomen.

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de belasting. Er is sprake van een periodieke schenking wanneer u over een periode van tenminste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Een periodieke schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Deze kan kosteloos voor u worden opgemaakt door de notaris van het Zeeuws Archief. Doet u naast de periodieke schenking nog een andere gift, dan is de periodieke schenking nog steeds volledig aftrekbaar.

Erfstelling of legaat

In uw testament kunt u goede doelen opnemen. Bij erfstelling ontvangt de culturele instelling een erfdeel, waarbij de omvang afhankelijk is van het totaal nagelaten vermogen. Een legaat betreft een vastgesteld bedrag of een goed. Zowel voor een legaat als een erfstelling moet een testament bij een notaris worden opgemaakt.

Geven als bedrijf

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel bij schenking aan het Zeeuws Archief. Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan kan het een schenking boven € 227,- aftrekken van de winst, tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar. Aangezien het Zeeuws Archief is aangemerkt als culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Daarnaast kan een bedrijf een geldbedrag aan een culturele instelling betalen in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. Deze betaling is volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. Verder moet de culturele instelling omzetbelasting in rekening brengen.

Kijk voor meer algemene informatie en rekenvoorbeelden op de website van de Belastingdienst: Culturele ANBI. Voor meer informatie over geven aan het Zeeuws Archief kunt u contact opnemen.

Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

Ook de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is door de fiscus aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vrienden van het Zeeuws Archief

Lees meer over de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

/actueel/stichting-vrienden-van-het-zeeuws-archief/