Lopende en toekomstige projecten

Met welke projecten houden de werkgroepleden zich bezig?

Oud archief Stad Veere

Momenteel is de werkgroep bezig met het transcriberen van stukken uit het Oud Archief van de Stad Veere, zoals het Rood Costuumboeck en het Voorbotenboek.

Familiegeld Vlissingen

Het tweede lopende project betreft belastingkohieren van een soort inkomstenbelasting uit het eind van de zeventiende eeuw in Vlissingen.

Voltooide projecten

Bekijk het overzicht van alle afgeronde projecten

/actueel/paleografie/werkgroep-paleografie-in-zeeland/voltooide-transcripties/