Zeeuws e-Depot Nieuwsbrief

Het Zeeuws Archief publiceert een aantal maal per jaar een nieuwsbrief met het laatste nieuws over het Zeeuws e-Depot en de Zeeuwse samenwerking.

Ontvang e-Depot Nieuws voor Zeeuwse overheden voortaan per mail. Stuur een mail naar info@zeeuwsarchief.nl onder vermelding van ‘abonnement e-Depot Nieuws’.

e-Depot Nieuws 11

e-Depot Nieuws 11, verschenen op 4 juni 2018, was een verslag van de informatiemiddag op 22 mei 2018:

 • Koppelingen met het e-Depot, de theorie
 • Koppelingen uit de praktijk van de provincie Zeeland
 • De GGI gepresenteerd door VNGRealisatie
 • Een update van het aansluitproces
 • Presentatie landelijk kostenmodel

e-Depot Nieuws 10

Deze e-Depot Nieuws 10 verscheen op 3 mei 2018 en was een uitgebreide aankondiging van een middag voor IT en archivarissen over:

 • Koppelingen met het e-Depot
 • De gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur, GGI

e-Depot Nieuws 9

Inhoud e-Depot Nieuws 9, verschenen op 12 december 2017:

 • Column Hanneke van Aalst
 • Aansluiten op het Zeeuws e-Depot – Stand van zaken start- en informatiegesprekken
 • Zeeuwse stuurgroep – Kostenbrief en koppelingen
 • Beeldverslag ‘generiek startgesprek’
 • Landelijke kennisplatforms – Kennisnetwerk Informatie en Archief

e-Depot Nieuws 8

Inhoud e-Depot Nieuws 8, verschenen op 9 oktober 2017:

 • Generiek startgesprek 12 oktober – Een ‘startgesprek’ voor iedereen
 • Vereniging Zeeuwse gemeenten – Kostentoedeling op basis van inwoneraantallen
 • Pilot e-Depot – Raadsinformatiesysteem gemeente Veere
 • Pilot e-Depot – Webarchivering gemeente Middelburg

e-Depot Nieuws 7

Inhoud e-Depot Nieuws 7, verschenen op 9 mei 2017:

 • Informatiehuishouding – Resultaten Zeeuws breed onderzoek
 • Zeeuws e-Depot – Presentaties aansluitplan Zeeuws e-Depot
 • Pilot Schouwen-Duiveland – Zaaksysteem.nl
 • Pilot Veere – Raadsinformatiesysteem in Corsa

e-Depot Nieuws 6

Inhoud e-Depot Nieuws 6, verschenen op 17 januari 2017:

 • Nieuwjaarswens Rob van der Zwaag, voorzitter VZG
 • Informatiehuishouding – Stand van zaken Zeeuws breed onderzoek
 • Zeeuws informatienetwerk – Nieuws uit het Netwerk
 • Pilots e-Depot – Pilot Middelburg – Pilot Veere
 • Flying Information Doctors – Een klus voor de Doctors

e-Depot Nieuws 5

Inhoud e-Depot Nieuws 5, verschenen op 8 november 2016:

 • Programma e-Depot Zeeuwse overheden – Netwerk leidinggevenden informatiebeheer
 • Berichten uit de praktijk – Fit-gap analyse in Schouwen-Duiveland
 • Workshops en informatiebijeenkomsten – TMLO workshop: ‘mappen in de praktijk’

e-Depot Nieuws 4

Inhoud e-Depot Nieuws 4, verschenen op 15 september 2016:

 • Toekomstbestendig informatiebeheer – ‘Start een aansluittraject met het Zeeuws Archief’
 • Programma e-Depot Zeeuwse overheden – ‘Dag van de Digitale Duurzaamheid’
 • Programma e-Depot Zeeuwse overheden – Handreiking verder verbeteren
 • Programma e-Depot Zeeuwse overheden – Motie Veldman
 • Workshops en informatiebijeenkomsten

e-Depot Nieuws 3

Inhoud e-Depot Nieuws 3, verschenen op 30 mei 2016:

 • Pilot Provincie – Resultaten pilot e-Depot Zeeland
 • Pilots – Nieuwe pilots in de maak
 • e-Depot monitor – VZG publiceert landelijke e-Depot monitor
 • Programma e-Depot Zeeuwse overheden – Uitvoeringsplan 2016
 • Workshops en informatiebijeenkomsten

e-Depot Nieuws 2

Inhoud e-Depot Nieuws 2, verschenen op 12 oktober 2015:

 • Plan van aanpak informatiehuishouding – Aan de slag met de handreiking
 • Marktverkenning – Plan van aanpak geeft vertrouwen
 • e-Depot Zeeuws Archief – Proces van inrichting is gestart
 • Pilot Provincie – Ervaring opdoen met een e-Depot

e-Depot Nieuws 1

Inhoud e-Depot Nieuws 1, verschenen op 25 juni 2015:

 • We zijn op weg! – Rob van der Zwaag, voorzitter VZG
 • Plan van aanpak informatiehuishouding – Resultaten informatie analyse
 • Marktverkenning – e-Depotmogelijkheden
 • e-Depot Zeeuws Archief – Implementatie
 • Pilot Provincie – e-Depot in de praktijk