Zeeuws Informatie Netwerk

De Zeeuwse collega’s helpen elkaar en anderen graag.

Zeeuws Informatie Netwerk

Alle beschikbare informatie, rapporten, nieuwsbrieven en tools staan bij elkaar op de Pleio op de pagina Zeeuws Informatie Netwerk. ZIN is alleen beschikbaar voor medewerkers van Zeeuwse overheden.

Kennis- en informatie archieven (KIAPleio)

Op de kennisplatforms van KIAPleio zijn vele hulpmiddelen te vinden. Daarnaast is ook de openbare informatie van de Zeeuwse samenwerking beschikbaar. Door lid te worden van verschillende platforms kun je informatie krijgen, bespreken en brengen.