Flying Information Doctors

De Flying Information Doctors bieden Eerste Hulp Bij Informatievragen aan informatiebeheerders bij Zeeuwse overheden.

Het team van de Flying Information Doctors (FID) bestaat uit zeven deskundigen met verschillende expertises (archief, ICT, DIV) uit verschillende organisaties verspreid over Zeeland. Het zijn:

  • Karin Heirman, coördinator informatiemanagement, Gemeente Terneuzen
  • Marieke Houtekamer, beleid digitaal archief, Gemeente Hulst
  • Erik van Hengel, senior medewerker digitaal archief, Gemeente Sluis
  • Fred van de Kieboom, archivaris, Gemeente Tholen
  • Co de Feijter, informatiespecialist, Gemeente Veere
  • Jack Karelse, beleid DIV, Gemeente Borsele
  • Kees de Ridder, archivaris, Zeeuws Archief

Collega’s helpen collega’s

De Flying Information Doctors is eigenlijk een vraagbaak, aldus één van de Doctors, Fred van de Kieboom. “Stel je vraag via ons e-mailadres en je krijgt zo snel mogelijk antwoord van één van ons.” Als er over bepaalde onderwerpen veel vragen worden gesteld, gaat het team een workshop organiseren, eventueel met een externe deskundige.

Alle vragen en antwoorden worden gearchiveerd en toegankelijk gemaakt via Pleio. Zo mogelijk worden antwoorden toegevoegd aan de desbetreffende pijl in de Handreiking Informatiehuishouding op Orde. Op die manier komt de informatie ter beschikking van iedereen.

Waarom deze vraagbaak?

Het zal enige jaren duren totdat alle Zeeuwse overheden hun informatiebeheer op orde hebben en gebruik maken van het Zeeuws e-Depot. In de tussentijd staan de Flying Information Doctors hun collega’s met raad en daad bij.

Op het gebied van IT wordt nog versterking gezocht. Mail de Doctors als je iemand weet of zelf geïnteresseerd bent.