Analyse van informatie

Er zijn binnen de Zeeuwse samenwerking meerdere instrumenten in gebruik voor de analyse van informatiehuishouding.

Snelle analyse

Het instrument voor een snelle informatieanalyse is deze vragenlijst met 14 vragen. Het middel maakt het mogelijk snel inzicht te krijgen in de staat van de informatiehuishouding.

Globale analyse

Om snel inzicht te krijgen in de staat van de informatiehuishouding in heel Zeeland, is een globale analyse gedaan bij alle overheden.

Hierbij een link naar het onderzoeksrapport met de onderzoeksopzet in de bijlage.

Eindrapport Onderzoek informatiehuishouding Zeeuwse overheden

En een artikel in OD over dit onderzoek

Een babylonisch eilandenrijk over het zeeuws breed onderzoek OD no 7 2017

Quick Scan

Als er eenmaal is besloten gebruik te gaan maken van het Zeeuws e-Depot wordt er een quick scan gedaan waarmee de staat van de informatiehuishouding van de aansluitende organisatie kan worden beoordeeld. Ga naar het Stappenplan aansluiting voor meer informatie. (LINKEN naar pagina Stappenplan)