Pilots in Zeeland 2015-2017

De afgelopen jaren hebben wij een aantal pilots gedaan. Om met het e-Depot te leren werken en om de digitale informatie op je juiste manier ‘klaar te zetten’ zodat die goed in het e-Depot kan worden opgenomen en getoond. Samenspel tussen Zeeuws Archief en de deelnemende overheden.

Pilot gemeente Veere

In deze pilot is in 2017 gewerkt met raadsinformatie. Zowel documenten als audio- en video-opnamen van raadsvergaderingen. De gemeente heeft hierbij ook een toepassingsprofiel gemaakt en bepaald welke metadata aanwezig moeten zijn.

Eindrapport Pilot e-Depot Veere

Pilot gemeente Middelburg

De pilot webarchivering met de gemeente Middelburg startte in juli 2016 en werd afgerond in juni 2017. In deze pilot stond het archiveren van de gemeentelijke website in het Zeeuws e-Depot centraal.

Eindrapport pilot webarchivering gemeente Middelburg

Artikel in OD no. 7 2017 Webwarchivering in de praktijk

Pilot provincie Zeeland

In een periode van ruim zes maanden in 2016 hebben de provincie Zeeland en het Zeeuws Archief een pilot uitgevoerd waarbij documenten en tekeningen van een infrastructureel project in het e-Depot zijn opgenomen.

Eindrapport Pilot e-Depot provincie Zeeland