Everinge

Everinge, voormalig dorp en heerlijkheid op Zuid-Beveland, provincie Zeeland, gemeente Borsele.

Everinge, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa publiceerde in 1843 over de heerlijkheid Everinge:

Zij beslaat eene oppervlakte van 125 bund. 91 v. r. 55 v. ell., telt 5 huizen waaronder 3 boerderijen, en eene schaapherderij, bewoond door 5 huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van 35 inwoners, die meest hun bestaan vinden in den landbouw.

De inwoners behoren kerkelijk onder Ellewoutsdijk, alwaar ook de kinderen naar school gaan.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 4, A.J. van der Aa, 1843