Schenking van archiefstukken

Schenking van particuliere of bedrijfsarchieven kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Bezit uw familie een rijke geschiedenis die van belang is voor de Zeeuwse historie? Dan kunt u overwegen het familiearchief onder te brengen in het Zeeuws Archief. Dat kan door de familiepapieren te schenken of in bewaring te geven. In het eerste geval wordt het Zeeuws Archief eigenaar, in het andere geval blijven u en uw erfgenamen eigenaar.

Hetzelfde geldt voor bijzondere collecties Zeeuwse foto’s, negatieven, films, prentbriefkaarten, affiches en ander gelegenheidsdrukwerk.

Fiscale voordelen bij schenking

Wanneer u besluit uw familiearchief of Zeeuwse verzameling te schenken dan kunt u in aanmerking komen voor belastingaftrek. Schenkingen aan het Zeeuws Archief via de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief zijn vanaf 1% van het inkomen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De marktwaarde van de geschonken archiefstukken of verzameling is de hoogte van uw aftrekpost.

De fiscus heeft de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN- of fiscale nummer van het Zeeuws Archief is: 8035.37.785. Kijk voor meer informatie en mogelijkheden bij Giften, legaten en fiscale voordelen.

Zeeuwse bedrijven en hun archieven

Bedrijfsarchieven zijn bijzonder waardevol. Niet alleen voor uw eigen bedrijfsstrategie en marketing – denk aan imago en identiteit –, maar ook als bron over de Zeeuwse geschiedenis. Bedrijven die hun archief willen bewaren voor blijvend gebruik, nu én in de toekomst, kunnen overwegen hun archief te schenken of in bewaring te geven. Voorbeelden van bedrijfsarchieven in het Zeeuws Archief zijn Architectenbureau Rothuizen Van Doorn ’t Hooft, Glasfabriek Sas van Gent, Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, Fruitteeltbedrijf J. Oele.