Kaart van de Wilhelminapolder en Jonge Zachariaspolder – Aanwinst in 2007

Kaart van den Wilhelmina Polder en den Jongen Zacharias Polder in Zeeuws-Vlaanderen, 1e en 2e deel, door ingenieur J.J. de Freytag en landmeter D.W.C. Hattinga te Hulst, 21 februari 1778, afmetingen 66×122 cm. De kaart is beschreven in de catalogus van de verzameling Beeld en Geluid (nummer 326).

Verworven dankzij de Vrienden van het Zeeuws Archief.

De manuscriptkaart is gemaakt ná het bedijken van de Jonge Zachariaspolder in 1774 en de Wilhelminapolder in 1776. Eén van de makers, D.W.C. Hattinga, is een telg uit de beroemde landmetersfamilie, verantwoordelijk voor vele honderden getekende kaarten.

Manuscriptkaarten waren van militair-strategisch belang of werden aangewend bij lokale waterstaatskwesties en lokale administraties van grondeigendommen en grondgebruik. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt als processtuk bij grensgeschillen.

detail manuscriptkaart van de Wilhelminapolder en Jonge Zachariaspolder uit 1778

Op deze kaart zijn de grootte en de eigenaren van de kavels weergegeven – ongetwijfeld ten behoeve van het bepalen van het geschot (waterschapsbelasting).
De kaart is een aanvulling op de collectie kaarten van Hattinga in het Zeeuws Archief én vult enigszins het hiaat dat is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog, toen een grote collectie kaarten van het Rijksarchief in Zeeland verloren ging.