Borsele Bourgondië Oranje

Gerenommeerde auteurs laten hun licht schijnen over de verdeling van rechten en bezittingen op Walcheren. Wie hadden het voor het zeggen, en vooral: waarom?

Borsele Bourgondië Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700

Keizer Karel V verleende 21 oktober 1555 aan de heren van Veere de titel markies en verhief de heerlijkheid Veere tot markizaat. In de bundel Borsele Bourgondië Oranje worden verschillende aspecten rond de verheffing behandeld.

De auteurs gaan in op vragen als: welke positie, bezittingen en rechten bezaten de heren van Veere vóór 1555 en welke politieke rol speelden zij onder de Bourgondische en Habsburgse vorsten? In hoeverre paste de toekenning van de titel in het streven van deze vorsten de hoge adel aan zich te binden? Welk gezag hadden de Oranjes in Zeeland na 1581, toen Willem van Oranje – reeds stadhouder en Eerste Edele in de Staten – het markizaat kocht? Wat zeggen de bronnen over het verblijf van de Oranjes in Veere en Vlissingen?

  • geschreven door C.H.L.J. Cools, L.H.J. Sicking, P.A. Henderikx, S. Groenveld, P. Rem en P. Blom, eindredactie: G. van Herwijnen.
  • verschenen te Hilversum bij Uitgeverij Verloren in 2009
  • softcover
  • prijs € 25,-
  • eventuele verzendkosten: stuur een mail