Tachtigjarige Oorlog

Header alternatieve tekst

Voor Zeeuwen was de Tachtigjarige Oorlog altijd dichtbij. De invloed op het dagelijks leven was groot, zeker in de beginjaren.

Allerlei Zeeuwen uit die tijd hebben letterlijk hun sporen achtergelaten in de financiële administratie van de Admiraliteit van Zeeland. Van kapitein tot scheepsjongen, van echtgenote tot verweesde dochter, van kleermaker tot timmerman, – alle ondertekenden zij document na document.

Hoe kan ik zelf onderzoek doen?

De financiële en rechterlijke administratie van de Zeeuwse Admiraliteit maakt deel uit van het archief Rekenkamer Zeeland in het Zeeuws Archief. De administratie over de jaren 1586-1609 is gedigitaliseerd en kan via de gids 'Admiraliteit in Zeeland’ online worden geraadpleegd.

Een andere toegang op de administratie is de publicatie Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, 1584-1609. Hierin zijn alle besluiten te vinden die het Zeeuwse marinebestuur heeft genomen. De publicatie is gemaakt door vrijwilligers van het Zeeuws Archief.

Zeeuwse verhalen uit de administratie van de Admiraliteit

Ook, of misschien wel juist financiële gegevens lenen zich om verhalen uit de Tachtigjarige Oorlog te vertellen. De ingediende rekeningen gaan soms vergezeld van een uitgebreide verantwoording van de gemaakte kosten. Wanneer vervolgens verschillende archiefstukken en of bronnen worden gecombineerd kan dat bijzondere verhalen opleveren. Lees bijvoorbeeld:

Bookmark and Share

Reageer op dit artikel

Uw email adres wordt niet getoond
captcha
.