Zeeuws Archief en Kadaster maken historisch onderzoek gemakkelijker

PERSBERICHT

MIDDELBURG – Om historisch onderzoek in kadastrale archieven gemakkelijker te maken startten het Zeeuws Archief en het Kadaster op 3 september 2013 een pilot in het informatiecentrum van het Zeeuws Archief.

Vanaf dat moment kunnen bezoekers in het informatiecentrum van het Zeeuws Archief ook terecht voor het digitaal raadplegen van kadastrale stukken zoals veldwerken, hulpkaarten, leggers en registers. Hiervoor is een nieuwe kadasterviewer beschikbaar, opvolger van de digilegger. Om de bezoekers en medewerkers van het Zeeuws Archief te helpen bij kadastraal onderzoek, zijn medewerkers van het Kadaster op dinsdagen en donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig in het informatiecentrum van het Zeeuws Archief. De samenwerking zal historisch onderzoek in de kadastrale archieven aanmerkelijk vereenvoudigen.

Uitgebreider aanbod

Bij zowel het Kadaster als het Zeeuws Archief vragen veel klanten historische informatie op. Een samenwerking tussen beide organisaties biedt mogelijkheden om kennis te delen over (kadastrale) archieven en hiermee de klant beter te bedienen bij de uitvoering van zijn historisch onderzoek. Door het digitaal ontsluiten van kadastrale archieven ontstaat een uitgebreider aanbod van producten en diensten voor bezoekers van het Zeeuws Archief. Beide organisaties hebben veel kennis van de eigen archieven en vullen elkaar aan in de dienstverlening, ondersteuning van historisch onderzoek. Medewerkers én bezoekers hebben daarbij de beschikking over uitgebreide digitale zoekmiddelen.

Met deze pilot tot 31 december 2014 onderzoeken het Kadaster en het Zeeuws Archief hoe een samenwerking tussen de beide organisaties vorm kan krijgen.

/ / / / / / / / / /

Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u terecht bij
• Kadaster, (George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam), Leonie de Haan (teamleider), tel. 088-1835218, e-mail: leonie.dehaan@kadaster.nl
• Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg, dr. Hannie Kool-Blokland (directeur), tel. 0118-678800, e-mail: h.kool-blokland@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share