Scans openbare akten burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland online

ZIERIKZEE/MIDDELBURG – De openbare akten van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland zijn vanaf woensdag 14 november 2012 via scans online te raadplegen. De digitalisering is het resultaat van een samenwerking tussen het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee en het Zeeuws Archief te Middelburg. Het gaat om 84.000 scans van 173.095 openbare akten vanaf het jaar 1811, die in te zien zijn via de websites van de beide archiefinstellingen. Het project ‘Digitalisering van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland’ wordt woensdag 14 november 2012 gepresenteerd in de burgerzaal in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Het Zeeuws Archief is in gesprek met andere gemeenten over een vervolg van dit digitaliseringsproject.

De akten van de burgerlijke stand zijn onmisbaar bij het doen van onderzoek naar voorouders en het samenstellen van een stamboom. De akten van de burgerlijke stand zijn de objectieve weergave van persoonlijke gebeurtenissen van lief en leed.

Scans inzien en aanschaffen

Stamboomonderzoekers kunnen voor de scans van de openbare akten terecht op de websites van de beide archiefinstellingen. Naast inzien is het mogelijk de scans in de vorm van een digitaal bestand of download te kopen.

Samenwerking bij digitalisering

Het digitaliseringsproject is in 2009 van start gegaan. Het ‘scan-klaar’ maken van de akten, het scannen en het koppelen van de scan aan de informatie van de bijbehorende akte is gebeurd in het Zeeuws Archief, in nauwe samenwerking met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.
Allereerst is een keuze uit de bestaande exemplaren gemaakt. Bij het opmaken van een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte worden namelijk twee exemplaren opgemaakt: een exemplaar dat bij de gemeente blijft en een exemplaar dat voor de zekerheid bij het Zeeuws Archief wordt bewaard. Gekozen is voor digitalisering van exemplaren bij het Zeeuws Archief. Deze waren, in tegenstelling tot de gemeentelijke akten, niet over meerdere jaren ingebonden en dus gemakkelijker te scannen.
Bij het gereedmaken van de stukken voor digitalisering bleken vooral de overlijdensakten verrijkt te zijn met allerlei, los toegevoegde bijlagen. Vaak geven deze informatie over de doodsoorzaak. Deze bijlagen zijn ook gescand en bij de betreffende akte gevoegd.

Openbaarheid akten

Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. Bij geboorteakten is de termijn 100 jaar, huwelijksakten 75 jaar en overlijdensakten 50 jaar.

Invoering burgerlijke stand in Zeeland

De Nederlandse burgerlijke stand is een resultaat van de Franse Revolutie. Overal waar de Franse keizer Napoleon Bonaparte aan de macht kwam, werd de burgerlijke stand ingevoerd. Dat betekende dat de gegevens van iedere inwoner op een gestandaardiseerde manier werden vastgelegd. Daartoe werd een nieuwe ambtenaar aangesteld, de ambtenaar van de burgerlijke stand. Geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden worden sindsdien in het gemeentehuis bijgehouden, in de registers van de burgerlijke stand.
De invoering van de burgerlijke stand begon in het zuiden van het land. In Zeeland was dat in Zeeuws-Vlaanderen in 1796 en in Vlissingen in 1808. De overige delen van Nederland volgden in 1811.

/ / / / / / / / / / /

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Leo Hollestelle, archivaris van het Zeeuws Archief, tel. 0118-678800, of
Ineke van den Broek, archivaris van de Gemeente Schouwen-Duiveland, tel. 0111-452314

Presentatie 14 november 2012
De pers is van harte welkom de presentatie van het project ‘Digitalisering van de burgerlijke stand van Schouwen-Duiveland’ bij te wonen. Graag ontvangen wij uw aanmelding via een mail naar gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl

Als symbolische bekrachtiging van de samenwerking wordt het huwelijk voltrokken tussen Willeboort Walcheren en Levina Schouwen. Sprekers zijn de heer G.C.G.M. Rabelink, burgemeester van Schouwen-Duiveland, de heer H. Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland en mevrouw J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief.

Locatie: Burgerzaal gemeentehuis Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee. Inloop van 15.00 uur, start van het programma om 15.30 uur.

Bookmark and Share