Scans akten burgerlijke stand Borsele (1811-1964) online

PERSBERICHT
16 SEPTEMBER 2015

De openbare akten van de burgerlijke stand van de gemeente Borsele zijn vanaf vandaag, woensdag 16 september 2015, via scans online te raadplegen. De digitalisering van de openbare akten van de burgerlijke stand is een initiatief van het Zeeuws Archief in samenwerking met de gemeente Borsele. Het gaat in totaal om 40.909 scans van 89.209 openbare akten, die nu te bekijken en te downloaden zijn via de websites www.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl.

De openbare akten van de burgerlijke stand van Borsele betreffen in totaal 89.209 akten, verdeeld over 40.909 scans. De akten van geboorte (G), huwelijk (H) en overlijden (O) zijn openbaar vanaf respectievelijk 100, 75 en 50 jaar.
Overzicht openbare akten burgerlijke stand Borsele

Eerder kwamen al de akten van de burgerlijke stand van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen, Middelburg, Veere en Vlissingen online beschikbaar. In totaal zijn er nu meer dan 1,3 miljoen akten van de Zeeuwse burgerlijke stand digitaal beschikbaar, verdeeld over 800.000 scans. Zoek de akten via www.zeeuwengezocht.nl, www.zeeuwsarchief.nl en via www.archieven.nl.

Scans inzien en aanschaffen

De akten van de burgerlijke stand zijn de objectieve weergave van persoonlijke gebeurtenissen van lief en leed. Stamboomonderzoekers kunnen de scans van de openbare akten niet alleen inzien, maar ook gratis downloaden in lage resolutie en/of online kopen in hoge resolutie.

Belang voor historisch onderzoek

Het online beschikbaar komen van de burgerlijke stand is een grote aanwinst voor historisch onderzoekers. De akten van de burgerlijke stand zijn onmisbaar bij het doen van onderzoek naar personen, het samenstellen van een stamboom en het reproduceren van familiegeschiedenissen. Miljoenen wetenschappers en amateurhistorici – in Zeeland, Nederland én wereldwijd – doen tegenwoordig eerst online onderzoek, om vervolgens te bepalen op welke locatie diepgaander vervolgonderzoek zinvol is.

Voorbeeld uit Borsele

Overlijdensakte van D.A. Polderman uit Borsele

De overlijdensakte van Daniël Adrianus Poldermans. Hij overleed in ’s-Gravenpolder op 14 april 1939.

Poldermans was van 1909-1934 schoolhoofd te 's-Gravenpolder. Hij schreef verdienstelijke dialectschetsen, o.a. in Zuud-Bevelandsch lief en leed (1924) en Langs dieken en wegen (1935), maar het meest bekend is hij als de dichter van het Zeeuwsch volkslied uit 1919: ‘Geen dierder plek voor ons op aard / Geen oord ter wereld meer ons waard / Dan, waar beschermd door dijk en duin / Ons toelacht veld en bosch en tuin …

Voor meer informatie en/of afbeeldingen

Gemeente Borsele, Afdeling Communicatie, Aarnoud Knegt, telefoon (0113) 238383, e-mail aknegt@borsele.nl
Zeeuws Archief, Afdeling Informatie & Kennis, Leo Hollestelle, telefoon (0118) 678800, e-mail: l.hollestelle@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share