Reis van het slavenschip de Eenigheid 'live' te volgen via blog

PERSBERICHT

1 OKTOBER 2013

MIDDELBURG – Vanochtend is het schip de Eenigheid van de Middelburgse Commercie Compagnie vertrokken van de rede van Rammekens bij Vlissingen. Kapitein en bemanning hebben een reis van circa 1,5 jaar voor de boeg die naar de kust van West-Afrika voert en over de Atlantische Oceaan naar Guyana. Aan boord zijn handelsgoederen die in Afrika geruild zullen worden tegen gevangen genomen Afrikanen. Is dit anno 2013 realiteit? Nee. Maar het is wel echt gebeurd, op de dag af precies 252 jaar geleden.

De reis van d’Eenigheid is dagelijks in het Nederlands en in het Engels op internet te volgen via http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl Met deze online reconstructie van een slavenreis vraagt het Zeeuws Archief aandacht voor archieven in het algemeen en voor het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in het bijzonder. Het archief van de MCC wordt nu volledig gedigitaliseerd.

Slavenhandel

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) specialiseerde zich in de 18e eeuw in slavenhandel, ook wel driehoekshandel of trans-Atlantische slavenhandel genoemd. Hierbij werden handelsgoederen aan de kust van West-Afrika geruild tegen gevangen genomen Afrikanen, die op hun beurt werden verhandeld in Europese koloniën aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De Afrikanen gingen een toekomst tegemoet als slaaf op één van de vele plantages waar producten zoals koffie, cacao of suiker werden verbouwd.

Archief van de MCC

De MCC was in de 18e eeuw één van de grootste slavenhandelaren van Zeeland. Het archief van de MCC is bewaard gebleven en wordt beheerd door het Zeeuws Archief. Onderdeel van het archief is de administratie van 113 uitgerede driehoeks- of slavenreizen. De UNESCO heeft het archief in 2011 op de internationale lijst van werelderfgoed voor documentaire werken geplaatst, het zogenaamde ‘Memory of the World’- Register.

Reconstructie slavenreis

Het Zeeuws Archief heeft één van de slavenreizen, een reis van het schip de Eenigheid, geselecteerd om online te presenteren. Voor de online reconstructie zijn de belangrijkste archiefstukken van de geselecteerde reis op chronologische volgorde gezet. Tot de belangrijke stukken behoren:

  • het logboek waarin dagelijks het verloop van de reis is genoteerd
  • het chirurgijnsjournaal waarin de behandeling van zieke Afrikanen en bemanningsleden, alsmede de recepten zijn beschreven
  • het scheepshandelsboek waarin alle handelstransacties, waaronder het ruilen van goederen tegen Afrikanen, zijn bijgehouden.

Via het blog http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl ‘doen’ de hoofdrolspelers van 252 jaar geleden dagelijks ‘verslag’ van de gebeurtenissen aan boord. De duur van de reis bedraagt circa 1,5 jaar – de gemiddelde tijd die een driehoeksreis in beslag nam.

Om ook belangstellenden in andere delen van de wereld, zoals inwoners van landen in West-Afrika, de Verenigde Staten en de voormalige koloniën in het Caraïbisch gebied, in staat te stellen de reis te volgen, wordt het blog in het Nederlands en in het Engels aangeboden. De Engelse vertaling is gemaakt door studenten van University College Roosevelt (UCR) te Middelburg.
Via de menupagina’s van het blog gaat het Zeeuws Archief achtergrondinformatie aanbieden over de verschillende reistrajecten, de geschiedenis van de MCC en over het schip en de bemanning. Ook deze informatie is afkomstig uit het archief van de MCC.

Participanten

Het blog is mede mogelijk gemaakt dankzij:

  • de inzet van onschatbare waarde van de vrijwilligers van het Zeeuws Archief, in het bijzonder de groep ‘Paleografie in Zeeland’
  • de onmisbare hulp van studenten van University College Roosevelt (UCR) te Middelburg
  • de financiële ondersteuning van de fondsen: het Mondriaan Fonds, het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, en van het bedrijf: Delta Networks te Goes.

Het behoud van het archief, inclusief restauratie en digitalisering, is mede mogelijk gemaakt door Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.

Herdenking afschaffing slavernij en slavenhandel

Het blog maakt deel uit van een aantal activiteiten die het Zeeuws Archief organiseert in het kader van de herdenking van de afschaffing van de slavernij, dit jaar 150 jaar geleden, en de afschaffing van de slavenhandel, in 2014 200 jaar geleden. In juni 2014 wordt in Middelburg herdacht dat 200 jaar geleden Nederland de slavenhandel heeft afgeschaft. In Zeeland zullen tal van activiteiten worden georganiseerd door verschillende deelnemers. Kijk voor een overzicht op geschiedeniszeeland.nl

/ / / / / / / / / /

Meer informatie
Voor een toelichting of interview kunt u contact opnemen met:
Dr J.L. (Hannie) Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, telefoon 0118-678800, e-mail h.kool@zeeuwsarchief.nl

Voor afbeeldingen en of achtergrondinformatie over de MCC & slavenhandel kunt u contact opnemen met:
Roosanne Goudbeek, webcoördinator-communicatiemedewerker-projectmedewerker, telefoon 0118-678800, e-mail r.goudbeek@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share