Rabobank steunt Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

PERSBERICHT 30 MEI 2013

MIDDELBURG –Rabobank Walcheren/Noord-Beveland heeft besloten de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief 4 jaar lang te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 2.500,-. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid ondersteunt de Rabobank daarmee het behoud van Zeeland’s cultuur-historisch erfgoed.

Het Zeeuws Archief bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis en maakt die gratis toegankelijk voor iedereen. De Stichting Vrienden steunt het Zeeuws Archief daarbij in de volle breedte, van restauratie van beschadigde archiefstukken tot verwerving van zeldzame documenten en van digitalisering van afbeeldingen en collecties tot de vervaardiging van (online) publicaties.

Schatkamer van de Zeeuwse geschiedenis

De geschiedenis van Zeeland wordt bewaard in de geklimatiseerde depots van het Zeeuws Archief. Daar bevinden zich belangrijke bronnen zoals de archieven van rijks- en provinciale instellingen waaronder de Provincie Zeeland, Kadaster Zeeland en de Rechtbank Zeeland, archieven van de gemeenten Middelburg en Veere, en archieven van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Maar niet alleen dat, ook archieven van bedrijven, verenigingen, stichtingen, kerkgenootschappen, families en personen maken deel uit van de collectie.
Het Zeeuws Archief bewaart en beheert deze bronnen zodanig dat ze in goede staat blijven voor de toekomst.
Verder maakt het de archiefcollecties toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Zeeland en de Zeeuwen. In het informatiecentrum én via de website hebben bezoekers gratis toegang tot de stukken: perkamenten charters, registers (doop-, trouw-, begraaf-), notariële akten, prenten, foto’s, akten uit de Burgerlijke Stand et cetera.

Wat doen de Vrienden van het Zeeuws Archief?

De collectie van het Zeeuws Archief is omvangrijk maar nooit af noch compleet. Voor het aankopen van belangrijke archiefstukken heeft het Zeeuws Archief geen regulier budget. De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief steunt het Zeeuws Archief hierbij.
Tevens helpt de Stichting Vrienden met het aanvragen van fondsen en subsidies, en het werven van sponsors voor de restauratie van kwetsbare of beschadigde archiefstukken, voor het doen van bijzonder onderzoek, het uitgeven van (online) publicaties en het realiseren van exposities.
Daarnaast organiseert de Stichting Vrienden elk jaar een Vriendenlezing, waarin een bekende Nederlandse journalist, schrijver, televisiemaker of onderzoeker de aandacht vestigt op het belang van archieven en archiefonderzoek voor zijn of haar werk.

Rabobank geeft Zeeuws verleden toekomst

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland staat midden in de samenleving en stelt elk jaar een deel van haar winst als coöperatief dividend beschikbaar aan goede initiatieven in de regio. Daarmee wil de bank bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van haar omgeving op sociaal, economisch en cultureel gebied.
In dit verband heeft de Rabobank gemeend ook een financiële injectie te geven aan het behoud van de cultuurhistorie van Zeeland door het werk van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief te steunen.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Officiële ondertekening sponsorovereenkomst – uitnodiging voor de pers

De commercieel directeur van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, de heer John Anthonise, en de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief, de heer dr. Caesar Hulstaert, ondertekenen op dinsdag 4 juni 2013 de officiële sponsorovereenkomst in het Zeeuws Archief in aanwezigheid van de directeur van het Zeeuws Archief, dr. Hannie Kool-Blokland.

De pers is van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Het programma luidt als volgt:

15.00 uur ontvangst met koffie/thee bij directeur Zeeuws Archief (in tapijtkamer)

15.15 uur welkomstwoord door voorzitter St. Vrienden Zeeuws Archief, dr. Caesar Hulstaert

15.25 uur toelichting op ondersteuning Rabobank Walcheren/Noord-Beveland door commercieel directeur John Anthonise

15.35 uur ondertekening sponsorovereenkomst

15.40 uur onthulling bedrijfsbordje Rabobank in voorhal Zeeuws Archief

15.45 uur gelegenheid tot stellen van vragen en maken van foto’s door de pers

16.00 uur drankje

16.30 uur einde bijeenkomst

Vriendelijk verzoek om uw komst tevoren te melden bij de afdeling Communicatie van het Zeeuws Archief, Marjan de Kort, e-mail marjan.de.kort@zeeuwsarchief.nl, telefoon 0118-678800.

Bookmark and Share