Persbericht lancering onderwijswebsite slavenhandel 29 oktober 2014

Persbericht
27 oktober 2014

MIDDELBURG – Het Zeeuws Archief lanceert woensdagmiddag 29 oktober 2014 om 16.30 uur de tweetalige onderwijswebsite ‘Slavenreis van de Eenigheid | Slave voyage aboard The Unity’, http://www.zeeuwsarchief-educatie.nl/webprojecten/slavenhandel/. De educatieve website is gekoppeld aan het weblog over de reis van het slavenschip de Eenigheid, dat 1 oktober 2013 van start ging. Het Zeeuws Archief wil met het weblog en de onderwijswebsite bijdragen aan de verbreding van de kennis over het onderwerp trans-Atlantische slavenhandel en daarmee aan meer bewustwording van het belang van deze periode voor het heden.

Zeeuws Archief presenteert internationale onderwijswebsite over trans-Atlantische slavenhandel

In 2013 was het 150 jaar geleden dat Nederland slavernij verbood. In 2014 is het 200 jaar geleden dat Nederland de slavenhandel afschafte. In voorgaande eeuwen werden ruim 12 miljoen mensen als handelswaar van Afrika naar de Amerika’s verscheept.

Jongeren

Om ook jongeren bewust te maken van het belang van de trans-Atlantische slavenhandel voor het heden, is kennis van het verleden nodig. Daarom is besloten aan het weblog van de Eenigheid een educatieve website te koppelen. Daarmee speelt het Zeeuws Archief in op de behoefte van het onderwijs aan educatiemateriaal over de trans-Atlantische slavenhandel.

In het voorjaar van 2014 vond een pilot van de onderwijswebsite plaats waaraan scholen uit Zeeland, Suriname en Ghana deelnamen. Vanaf woensdagmiddag 29 oktober 2014 is de website vrij beschikbaar voor het onderwijs in binnen- en buitenland.

Internationale onderwijswebsite

De educatieve website Slavenreis van de Eenigheid | Slave voyage aboard The Unity bestaat uit verschillende onderdelen: korte multidisciplinaire lessen aan de hand van werkbladen, verdiepingslessen aan de hand van discussie-, kijk- en onderzoeksopdrachten en suggesties voor verwerkingslessen.

In de website is bronnenmateriaal opgenomen uit onder meer het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). De website is gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland, en kan door zijn tweetalige opzet (Nederlands en Engels) ingezet worden in het tweetalig onderwijs. Ook scholen in het buitenland kunnen er gebruik van maken.

De educatieve website is ontwikkeld door Onwijs Producties uit Oude Tonge. De website is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 te Amsterdam, de Provincie Zeeland te Middelburg en het Mondriaanfonds te Amsterdam.

Driehoeksreis in zeven stappen

Het menu is chronologisch van opzet: het volgt in zeven stappen de driehoeksreis van de Eenigheid (1761-1763) vanaf de voorbereidingen tot en met de verkoop van de retourgoederen. Leerkrachten die aandacht willen besteden aan het onderwerp trans-Atlantische slavenhandel kunnen uit het ruime aanbod van kennismakings-, verdiepings- en verwerkingslessen een keuze maken. Daarbij kunnen ze aan de hand van de inhoud van de lessen en de opdrachten zelf bepalen welk niveau voor welke leerlingen geschikt is.

De website sluit aan bij de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs, de 10 Tijdvakken, de 21st century skills and competences en bij zowel de landelijke als de Zeeuwse Canon.

Het weblog van de Eenigheid, dient als bron voor meer informatie. Er wordt dan ook in alle zeven introductielessen naar het weblog verwezen via hyperlinks naar de betreffende onderwerpen. Ook de onderzoeksopdrachten, waarin leerlingen ervaring kunnen opdoen met online archiefonderzoek, zijn gelinkt aan het weblog van de Eenigheid.

Slavenhandel Middelburgse Commercie Compagnie

De Republiek der Verenigde Nederlanden hield zich onder meer bezig met de zogenoemde driehoekshandel: handelsgoederen werden in Afrika geruild tegen mensen, ivoor en goud. De Afrikanen werden in de ‘Nieuwe Wereld’ verkocht om als slaven te werken op de plantages. De schepen vertrokken met retourgoederen weer naar het vaderland. Ook de Zeeuwen hadden een flink aandeel in deze driehoekshandel.

Dankzij het archief van de MCC, die zich met name in de achttiende eeuw toelegde op de slavenhandel, is er veel bekend over de driehoeksreizen. Het MCC-archief is uitzonderlijk goed en compleet bewaard gebleven. Het is dan ook in 2011 opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst Memory of the World.

Het Zeeuws Archief beheert en digitaliseert het archief van de MCC. Met de reis van het slavenschip de Eenigheid via het weblog vraagt het Zeeuws Archief aandacht voor archieven in het algemeen en het archief van de MCC in het bijzonder.

/ / /

Uitnodiging en programma lancering onderwijswebsite

Locatie: Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg (0118-678800).
Datum en tijd: Woensdag 29 oktober 2014, 16.30-17.30 uur.

• 16.00 uur Ontvangst in archiefcafé
• 16.30 uur Programma in auditorium

  • Welkomstwoord door Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief
  • Lancering onderwijswebsite ‘Slavenreis van de Eenigheid | Slave Voyage Aboard The Unity’ door leerlingen en leerkrachten van basisschool ‘De Vossenburch’ in Middelburg
  • ‘Het onderwijsproject – opzet en uitvoering’ door Edith Zuiderent, directeur Onwijs Producties
  • ‘Kennis en bewustwording van een gedeeld verleden’ door Anneke van Waarden-Koets, coördinator Educatie & Exposities Zeeuws Archief
  • Afsluiting programma door de directeur van het Zeeuws Archief

• 17.30 uur Receptie in het archiefcafé

Nadere informatie

Voor meer informatie over de onderwijswebsite Slavenreis van de Eenigheid | Slave voyage aboard The Unity kunt u contact opnemen met Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie & exposities, telefoon 0118-678800, e-mail: educatie@zeeuwsarchief.nl.

Zeeuws Archief | Postbus 70, 4330 AB Middelburg | Hofplein 16, 4331 CK Middelburg | Tel. 0118-678800 | Fax 0118-628094 | info@zeeuwsarchief.nl | www.zeeuwsarchief.nl | @zeeuwsarchief

Bookmark and Share