Persbericht - 2 juli 2010

MIDDELBURG, 2 juli 2010 – Dr J.L. (Hannie) Kool-Blokland wordt de nieuwe directeur van het Zeeuws Archief te Middelburg. Zij volgt Roelof Koops als directeur op. Kool-Blokland (52) is nu nog wethouder economische zaken, financiën, monumenten en archief, en ruimtelijke ordening bij de Gemeente Middelburg. De nieuwe directeur begint 1 oktober met haar werkzaamheden. Het Zeeuws Archief is heel blij met de benoeming.

Hannie Kool-Blokland treedt per 1 oktober 2010 in dienst als directeur van het Zeeuws Archief. Het bestuur heeft haar gekozen uit een ruim aantal kandidaten. Een assessment maakte deel uit van de procedure. De benoeming heeft de instemming van de ondernemingsraad van het Zeeuws Archief.
Na het behalen van het wettelijk vereiste diploma archivistiek zal de gepromoveerde historica Kool-Blokland tevens benoemd worden tot rijksarchivaris in Zeeland, gemeentearchivaris van Middelburg, gemeentearchivaris van Veere en waterschapsarchivaris van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Tot die tijd wordt de taak van archivaris waargenomen door drs Hanneke van Aalst, hoofd van de afdeling Informatie & Kennis van het Zeeuws Archief.

Met de benoeming, een unaniem besluit van het bestuur, heeft het Zeeuws Archief een directeur geworven die met haar ruime bestuurlijke ervaring de archiefinstelling veilig door een woelige periode kan loodsen. Voor de deur staat de voorgenomen decentralisatie van het Rijk, waarbij het Rijk zijn taken ten aanzien van Regionale Historische Centra (zoals het Zeeuws Archief) overdraagt aan de Provincies. Daarnaast is een goede relatie met andere erfgoedinstellingen van groot belang.
Voor het Zeeuws Archief is Hannie Kool-Blokland geen onbekende. Sinds de oprichting in 2000 is zij namens de gemeente bestuurslid van het Zeeuws Archief. Kool-Blokland heeft veel belangstelling voor de Zeeuwse geschiedenis en promoveerde in 1990 op de geschiedenis van de zorg in Middelburg.

Curriculum Vitae
Dr J.L. Kool-Blokland
Geboren in 1957

 • 1976-1982 Studie geschiedenis in Utrecht
 • 1990 Promotie “De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg”, universiteit van Tilburg
 • 1995-2003 Waterschap Zeeuwse Eilanden, geschiedschrijving van het Wegschap Walcheren, Waterschap Tholen, Waterschap Noord- en Zuid-Beveland en Waterschap Schouwen-Duiveland.
 • 1997-2003 Gemeenteraadslid voor het CDA in Middelburg
 • 1997-2003 Bestuurslid Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
 • 2003-2010 Lid van college van B&W Middelburg
  • Portefeuilles: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Monumenten en Archief
  • Projecten: Stationsgebied, Ramsburg, Binnenstad, Mortiere bedrijven, Zeeuws Evenementen Podium en Voetbalexperience, restauratieproject Historische Werf C.A. Meerman in Arnemuiden
  • Lid bestuurlijke commissie Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ruimte en Wonen
  • Lid delegatie VNG/IPO voor overleg met de minister van OCW, verantwoordelijk voor monumenten en Regionaal Historische Centra (RHC’s)
  • Lid comité van toezicht Operationeel Programma Zuid (Europees structuurfonds)
  • Bestuurslid Zeeuws Archief
  • Bestuurslid Kredietbank Walcheren
  • Voorzitter Zeeuws Kamerorkest TY
  • Commissaris BV Monumentenbeheer Middelburg

Hannie Kool-Blokland treedt per 1 oktober 2010 in dienst als directeur van het Zeeuws Archief.

Zeeuws Archief
Het Zeeuws Archief is een Regionaal Historisch Centrum, dat werd opgericht in 2000 en bestaat uit een fusie tussen het Rijksarchief in Zeeland, het gemeentearchief van Middelburg en het gemeentearchief in Veere. In 2006 werd een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met het Waterschap Zeeuwse Eilanden en berusten ook de waterschapsarchieven in het Zeeuws Archief.

/ / / / / / / / / / / /

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen de voorzitter van het bestuur van het Zeeuws Archief, Willemien van Montfrans-Hartman, telefoon 06-50673435.

Bookmark and Share