Persbericht 2 juli 2013

Archieftentoonstelling 'Aan boord van een slavenschip’ en foto-expositie 'Reis langs de Surinamerivier’

Nieuwe exposities in het Zeeuws Archief in het kader van de herdenkingsactiviteiten rondom 150 jaar afschaffing slavernij

10 snauwschepen van de Middelburgse Commercie Compagnie MCC. Schilderij Engel Hoogerheyden, Middelburg 1740-1807. Origineel: Stadhuiscollectie Middelburg

MIDDELBURG – Hoe verliep een slavenreis en wat is er nog te zien aan herinneringen aan het slavernijverleden in Suriname? Op deze vragen geven twee tentoonstellingen antwoord.

In het kader van de activiteiten rondom de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij (1863-2013) zijn in het Zeeuws Archief twee exposities te zien. Een archieftentoonstelling getiteld: ‘Aan boord van een slavenschip’, met vooral archiefstukken over de driehoekshandel uit het archief van een Middelburgse handelsmaatschappij. En een foto- expositie getiteld: ‘Reis langs de Surinamerivier’, waarin een ontmoeting met heden en verleden in beeld is gebracht.

De foto-expositie is te bezichtigen tot en met 11 oktober 2013; de tentoonstelling over de driehoekshandel tot en met 31 december 2014, van maandag tot en met vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Detail scheepsjournaal ‘De Geertruyda en Christina', 1783-1785. In de marge worden overleden bemanningsleden en slaven aangeduid met een pictogram. Zeeuws Archief, archief MCC toegang 20, inv.nr 429

Aan boord van een slavenschip

De tentoonstelling ‘Aan boord van een slavenschip : Driehoekshandel Zeeland – West-Afrika – Caraïben (18e eeuw) brengt het verloop van een slavenreis in beeld. Van de voorbereiding, de reis van Middelburg naar West-Afrika, het inkopen van goud, ivoor en slaven, de oversteek naar West-Indië (Caraïbisch gebied) met aandacht voor het leven aan boord van een MCC-schip, de aankomst in West-Indië en de verkoop van slaven aan de plantagehouders, het inkopen van retourgoederen, de thuisreis en tot slot de verkoop van alle handelswaar in Middelburg.

De archiefstukken in de tentoonstelling komen hoofdzakelijk uit het rijke archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, dat sinds 2011 is opgenomen in het Memory of the World Register van UNESCO.

Meer informatie over de tentoonstelling 'Aan boord van een slavenschip’ is te vinden op de nieuwspagina en op de tentoonstellingspagina.

Foto Jan Koeman - Suriname, Fort Zeelandia met standbeeld Koningin Wilhelmina

Reis langs de Surinamerivier

In de foto-expositie 'Reis langs de Surinamerivier – ontmoeting met heden en verleden’ heeft de Kloetingse fotograaf Jan Koeman herinneringen aan het koloniale verleden in Suriname vastgelegd. Suriname is in de zeventiende eeuw enige tijd een Zeeuwse kolonie geweest en bleef tot 1975 onder Nederlands bestuur.

Jan Koeman volgde voor de tentoonstelling de Surinamerivier vanaf de kust stroomopwaarts en laat in zijn werk onder meer zien hoe de Marrons, indertijd de naam voor slaven die het binnenland in vluchtten, nu leven. In de expositie worden ook enkele bouwkundige objecten uit de Zeeuwse periode in beeld gebracht, zoals Fort Zeelandia en de uitwateringssluisjes die door de Zeeuwen werden aangelegd.

Meer informatie over de foto-expositie 'Reis langs de Surinamerivier’ is te vinden op de expositiepagina.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Informatie
Voor meer informatie over de tentoonstelling over de exposities ‘Aan boord van een slavenschip’ en ‘Reis langs de Surinamerivier’ kunt u contact opnemen met Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie & exposities Zeeuws Archief, telefoon 0118-678800, educatie@zeeuwsarchief.nl.

Afbeeldingen MCC-schepen en scheepslogboek: Zeeuws Archief.
Afbeelding Fort Zeelandia: copyright Jan Koeman te Kloetinge.

Bookmark and Share