Persbericht - 5 maart 2012

Vrijwilligers geven met transcriptie en index toegang tot historische informatie

Belangrijke bron Tachtigjarige Oorlog geeft geheimen prijs

MIDDELBURG, 5 maart 2012 – Bij het Zeeuws Archief te Middelburg verschijnt op vrijdag 16 maart 2012 de integrale tekst van de besluiten van het Zeeuwse marinebestuur in de jaren 1584-1609. Dankzij de nauwkeurige index op de tekst geeft deze belangrijke bron toegang tot bijzondere informatie over de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog, informatie die tot nu toe moeilijk vindbaar was en die geheimen prijsgeeft over de oorlogvoering ter zee en handel en scheepvaart tijdens de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden.
De transcriptie van de tekst en de gedetailleerde index zijn verzorgd door een groep deskundige vrijwilligers onder leiding van het Zeeuws Archief. De originele archiefstukken zijn voor het publiek niet toegankelijk.

De bronnenpublicatie Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, 1584-1609 omvat vijf delen, totaal 2430 pagina’s en is vanaf 16 maart 2012 voor € 295,- te koop bij het Zeeuws Archief.
Vrijdag 16 maart wordt de bronnenpublicatie in de abdij van Middelburg aangeboden aan mr. Martin Berendse, Algemeen Rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief, en drs. Ben de Reu, Gedeputeerde voor Cultuur Provincie Zeeland.

Zeeland stond aan de basis van de Nederlandse Opstand. Het gewest beleefde tussen de val van Antwerpen in 1585 en het begin van het Twaalfjarig Bestand in 1609 zijn grootste economische en culturele bloei. Zeeland vervulde in deze jaren in strategisch opzicht een rol die de Zeeuwse gewestelijke belangen ver oversteeg. De Admiraliteit van Zeeland, gevestigd aan het Abdijcomplex te Middelburg, was verantwoordelijk voor de defensie ter zee en de belastingheffing op handel en scheepvaart in geheel Zeeland, Staats-Vlaanderen en delen van westelijk Brabant.

Nationaal belang
De bronnenpublicatie is van bijzonder belang omdat van geen enkel ander Nederlands marinearchief zo veel historisch archiefmateriaal bewaard is gebleven. Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden was de Nederlandse marine regionaal georganiseerd. Het provinciale marinebestuur in Zeeland werd sinds 1586 gevormd door het dagelijks bestuur van het gewest. De Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland ontvingen van de Staten-Generaal een aparte aanstelling als Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit. Dat was niet het geval bij de andere admiraliteitsbesturen, in Friesland, Amsterdam, Rotterdam en Hoorn/Enkhuizen.

De originele archiefstukken met de besluiten van het Zeeuwse marinebestuur berusten bij het Nationaal Archief en zijn voor het publiek niet toegankelijk: Door een brand in het Departement van Marine te Den Haag in 1844 verkeren de originele stukken in slechte staat en daarom kunnen ze niet worden geraadpleegd.

Marinebeleid, kaapvaart en zeeroof, handel en een ontdekkingsreis
De bronnenpublicatie van de besluiten van de vergaderingen van de Zeeuwse Admiraliteit 1584-1609 bevat talrijke bijzondere gegevens. Bijvoorbeeld over gewestelijk en nationaal marinebeleid, vlootoperaties op de Schelde en voor de kusten van Vlaanderen, Spanje en Portugal, bescherming van de Zeeuwse visserij en koopvaardij, over kaapvaart en zeeroof, de strijd tegen de Duinkerker kapers, over uitrusting, onderhoud en personele bezetting van de Zeeuwse oorlogsvloot en het Zeeuwse gewestelijk bestuur.
De uitgave bevat eveneens een schat aan informatie over de florerende Zeeuwse handel en scheepvaart op Frankrijk, Schotland, Engeland, Italië, de Zuidelijke Nederlanden, Guyana, West-Afrika, West-Indië en Azië, bijvoorbeeld over staatsondersteuning aan particuliere koopliedenconsortia, waaronder de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en aan een expeditie voor het vinden van een zeeweg naar Azië via het noorden.

Inhoud bronnenpublicatie
De uitgave van de integrale teksten van de vergaderingen van het Zeeuwse marinebestuur wordt voorafgegaan door een overzicht van zittingsdata en de namen van de per vergadering aanwezige raadsleden en de Zeeuwse luitenant-admiraal. De uitgebreide index is doorzoekbaar op persoonsnaam, scheepsnaam, namen van instellingen en geografische entiteiten.

Prijs, omvang, ISBN
Publicatie in vijf delen, circa 490 pagina’s per deel, totaal circa 2430 pagina’s
Formaat ca. 29.2 × 20.5 cm, zwartwit, genaaid gebonden, blauwe linnen band.
Prijs voor de complete uitgave: € 295, losse delen: € 75.
Deel I: 1584-1591: ISBN 978-90-74375-00-9
Deel II: 1592-1596: ISBN 978-90-74375-14-6
Deel III: 1597-1600: ISBN 978-90-74375-15-3
Deel IV: 1601-1605: ISBN 978-90-74375-16-0
Deel V: 1606-1609: ISBN 978-90-74375-17-7
Te koop vanaf 16 maart 2012 bij het Zeeuws Archief. Prijzen excl. portokosten. Bij bestelling binnen Nederland vóór 1 september 2012 is de verzending gratis.

Ook toegang op de financiële en gerechtelijke administratie van de Admiraliteit
De index van de bronnenpublicatie vormt tevens de eerst aangewezen toegang tot de overige archiefstukken van de Zeeuwse Admiraliteit over de jaren 1586-1609 (Archief Rekenkamer), die stuk voor stuk, dankzij 90.000 scans, digitaal te raadplegen zijn via de website van het Zeeuws Archief. Deze stukken beslaan de financiële en gerechtelijke administratie van de Zeeuwse Admiraliteit over de jaren 1586-1609. Het Zeeuws Archief heeft deze administratie gedigitaliseerd en in 2008online gepubliceerd en beschreven in de gids Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie, (1574) 1586-1609, toegang 508.2, te vinden via www.zeeuwsarchief.nl en www.archieven.nl.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo van Loo, senior informatiemanager van het Zeeuws Archief, projectleider Resoluties Admiraliteit Zeeland, i.van.loo@zeeuwsarchief.nl, 0118-678800, of voor afbeeldingen met Roosanne Goudbeek (communicatie), r.goudbeek@zeeuwsarchief.nl, 0118-678800.

Symposium – Uitnodiging voor journalisten
Journalisten zijn van harte welkom het symposium rondom de presentatie van de bronnenpublicatie bij te wonen. Het symposium De Admiraliteit van Zeeland is vrijdag 16 maart 2012 in de Filmzaal van de Abdij, Abdijplein te Middelburg.
Graag aanmelden via r.goudbeek@zeeuwsarchief.nl.

10.00–10.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.30–10.40 uur Welkomstwoord en opening door dr. Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief

10.40-11.10 uur Ter Zake Zeezaken. De Admiraliteit in Zeeland aan het werk, 1586-1609, dr. Michiel de Jong, universitair docent Nederlandse Defensie Academie (NLDA), Breda

11.10-11.40 uur Liefdewerk oud papier. Het project Resolutiën Admiraliteit van Zeeland 1584-1609, een kwarteeuw Zeeuws marineleven ontsloten, drs. Ivo van Loo, Projectleider Resolutiën Admiraliteit van Zeeland, Zeeuws Archief

11.40-11.45 uur Aanbieding bronneneditie aan mr. Martin Berendse, Algemeen Rijksarchivaris en directeur Nationaal Archief, en drs. Ben de Reu, Gedeputeerde voor Cultuur Provincie Zeeland

11.45-11.55 uur De Admiraliteit van Zeeland, meer dan alleen archieven, drs. Ben de Reu

11.55-12.25 uur Andere tijden, open data, mr. Martin Berendse

12.25-12.30 uur Dankwoord en afsluiting door dr. Hannie Kool-Blokland

Bookmark and Share