Persbericht - 24 februari 2011

Gegevens over de beginperiode van de Nederlandse invloed in Suriname online

Archiefstukken over Suriname als Zeeuwse kolonie

MIDDELBURG, 24 februari 2011 – Wie meer wil weten over de geschiedenis van Suriname als Zeeuwse kolonie kan vanaf morgen, 25 februari 2011, online archiefstukken raadplegen uit het Zeeuws Archief. 25.077 pagina’s zijn geconserveerd en digitaal toegankelijk gemaakt in de gids ‘Staten van Zeeland en Suriname’. De archiefstukken geven informatie over de beginperiode van de Nederlandse invloed in Suriname (1667-1684), de vestiging van Zeeuwen aldaar en de pogingen om de kolonie winstgevend te maken. De online gids wordt 25 februari 2011 gepresenteerd in het Zeeuws Archief in het bijzijn van mevrouw T.A. Pardi, Tijdelijk Zaakgelastigde van de Republiek Suriname.

De archiefstukken zijn geconserveerd en digitaal toegankelijk gemaakt dankzij Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Alleen archieven van nationaal belang én waarbij sprake is van autonoom verval (in dit geval inktvraat) komen hiervoor in aanmerking.*

Schepen van de Zeeuwse admiraliteit vertrokken in 1666 uit Zeeland met de opdracht de Engelse bezittingen in Zuid- en Noord-Amerika schade toe te brengen. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was verwikkeld in de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). Twaalf jaar eerder had de West-Indische Compagnie haar kolonie Brazilië aan de Portugezen terug moeten geven. Daarmee was de lucratieve handel in suiker in gevaar gebracht. Een aantal kooplieden op Walcheren zocht samen met het provinciaal bestuur naar alternatieven. In 1667 veroverden Zeeuwse schepen onder leiding van kapitein Abraham Crijnsens Suriname op de Engelsen.

Zeepbel
De archiefstukken leggen de gebeurtenissen in de periode direct na de inname van Suriname bloot. De optimistische plannen om van de nieuwe kolonie een commercieel succes te maken verdwijnen als sneeuw voor de zon. Tropische ziekten, de onwil van Zeeuwen om zich er te vestigen, dure transporten van soldaten en goederen, dreiging vanaf zee door vijandige Engelse schepen en gevaar vanuit het binnenland van vijandige indianen: de door Zeeuwse kooplieden gedroomde Walcherse West-Indische Compagnie blijkt al spoedig een zeepbel. Al snel proberen de Staten van Zeeland de bestuursrechten over het gebied te verkopen.
Ondanks de tegenspoed en bij gebrek aan kopers blijft Zeeland gedurende zestien jaar de kolonie beheren. Uiteindelijk kwam de kolonie in 1683 in beheer van de Sociëteit van Suriname, een koloniale onderneming gevormd door de stad Amsterdam, de West-Indische Compagnie en een rijke particulier.

Metamorfoze: nationaal belang en inktvraat
De archiefstukken zijn geconserveerd en digitaal toegankelijk gemaakt dankzij Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Alleen archieven van nationaal belang én die te maken hebben met autonoom verval komen in aanmerking. Autonoom verval is in dit geval inktvraat. Alle archiefstukken zijn gescand, zodat de originelen niet meer geraadpleegd hoeven te worden en schade door gebruik voorkomen wordt. Daarnaast zijn archiefstukken die aangetast zijn door inktvraat behandeld daartegen.

Stukken uit twee archieven
De gedigitaliseerde 25.077 pagina’s zijn afkomstig uit twee verschillende archieven. Het gaat om de archieven van de Staten van Zeeland en de Rekenkamer van Zeeland. De gedigitaliseerde stukken handelen over Suriname in de periode 1667-1684 en omvatten de (gedrukte) notulen van de Staten van Zeeland, de besluiten van het dagelijks bestuur, de Gecommitteerde Raden, en de rekeningen met bijlagen ‘betreffende de expeditie naar Suriname’.
De gedigitaliseerde archiefstukken zijn online te raadplegen via www.archieven.nl of via de website van het Zeeuws Archief, www.zeeuwsarchief.nl.

Al eerder stelde het Zeeuws Archief andere gedigitaliseerde stukken over Suriname voor het publiek online beschikbaar: de ingekomen brieven over Suriname in het archief Staten van Zeeland.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Presentatie project
De pers is van harte welkom de presentatie van het voltooide project op vrijdag 25 februari 2011, vanaf 14.30 uur in het Zeeuws Archief bij te wonen. De openingshandeling van de online gids wordt omstreeks 16.15 uur verricht door gedeputeerde H. van Waveren.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider drs. A.C. Meijer, telefoon 0118 678827, a.meijer@zeeuwsarchief.nl of met de sectie communicatie, telefoon 0118-678800.

Zeeuws Archief
Hofplein 16
4331 CK Middelburg
Tel. 0118-678800
Website: www.zeeuwsarchief.nl
E-mail: info@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share