12 slaven overleden tijdens de oversteek

14 juni 2014 – Nationale herdenking afschaffing slavenhandel in Middelburg

PERSBERICHT

10 JUNI 2014

MIDDELBURG – Aan boord van het MCC-schip de Eenigheid is gisteren slaaf nummer 12 tijdens de oversteek over de Atlantische Oceaan overleden. De man, gekocht in Butre, Ghana, was dodelijk mager en leek meer op een geraamte dan een mens, aldus de scheepsarts. Van de ‘levende lading’ zijn nu 314 tot slaaf gemaakte Afrikanen over. Het 22,5 meter lange, houten zeilschip is overvol. Niet iedereen zal de bestemming in het Caraïbisch gebied bereiken. Is dit anno 2014 realiteit? Nee. Maar het is wel echt gebeurd, op de dag af 252 jaar geleden.

De reis van de Eenigheid is dagelijks in het Nederlands en in het Engels op internet te volgen via www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl en www.atlanticslavetrade.org.
Met deze online reconstructie vraagt het Zeeuws Archief aandacht voor archieven in het algemeen en voor het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in het bijzonder. De MCC was in de 18e eeuw één van de grootste slavenhandelaren van Zeeland. Het archief van de MCC wordt nu volledig gedigitaliseerd, de eerste resultaten zijn online.

Herdenking afschaffing slavernij en slavenhandel – 14 juni 2014

Zaterdag 14 juni 2014 heeft de nationale herdenking 200 jaar afschaffing slavenhandel plaats in Middelburg. De blog over de reis van de Eenigheid maakt deel uit van de activiteiten die in Zeeland voor de herdenking zijn georganiseerd. Kijk voor een overzicht op www.middelburg.nl/Actueel/Projecten/Herdenking_afschaffing_slavenhandel_2014

Eerste resultaten digitalisering nu online

Het Zeeuws Archief digitaliseert het complete archief van de MCC (100 meter, circa 350.000 scans) en maakt de scans toegankelijk voor het publiek via internet. De eerste resultaten, enkele honderden scans (inventarisnrs 1 tot en met 54.14) zijn nu te zien in de digitale archiefinventaris van de MCC via www.archieven.nl/nl/db/0/toegang/239/20/. De laatste scans worden in 2015 gepubliceerd.

Blog over slavenreis van de Eenigheid

Om het MCC-archief onder de aandacht van een groter publiek te brengen, heeft het Zeeuws Archief een online reconstructie van één slavenreis gemaakt. Het gaat om de reis van het schip de Eenigheid uit 1761-1763.
Iedereen kan de dagelijkse gebeurtenissen aan boord, anderhalf jaar lang, via een blog volgen.
De hoofdrolspelers van 252 jaar geleden doen ‘zelf’ verslag via de authentieke archiefstukken, zoals:

  • het logboek waarin dagelijks het verloop van de reis is genoteerd
  • het chirurgijnsjournaal waarin de behandeling van zieke Afrikanen en bemanningsleden, alsmede de recepten zijn beschreven
  • het scheepshandelsboek waarin alle handelstransacties, waaronder het ruilen van goederen tegen Afrikanen, zijn bijgehouden.

Het schip is 1 oktober 2013 (1761) vertrokken uit Middelburg. Aan de kust van West-Afrika zijn in 5 maanden tijd 326 Afrikanen gekocht. Sinds 8 mei 2014 (1762) is het bezig aan de oversteek over de Atlantische Oceaan. De slaven zullen worden verkocht in Guyana in het Caraïbisch gebied.

Slavenreis en schip op YouTube

Archiefstukken over de reis en beelden van het schip in 3D zijn te zien in de volgende animatie (2:52 min.) via Youtube: www.youtube.com/watch?v=I4_JvYAna6w

Participanten

De blog is mede mogelijk gemaakt dankzij:

  • vrijwilligers van het Zeeuws Archief verenigd in de groep ‘Paleografie in Zeeland’
  • studenten van University College Roosevelt (UCR) te Middelburg
  • de financiële ondersteuning van de fondsen: het Mondriaan Fonds, het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, en van het bedrijf: Delta Networks te Goes.

Het behoud van het archief, inclusief restauratie en digitalisering, is mede mogelijk gemaakt door Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.

Driehoekshandel of trans-Atlantische slavenhandel

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) specialiseerde zich in de 18e eeuw in slavenhandel, ook wel driehoekshandel of trans-Atlantische slavenhandel genoemd. Hierbij werden handelsgoederen aan de kust van West-Afrika geruild tegen gevangen genomen Afrikanen, die op hun beurt werden verhandeld in Europese koloniën aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De Afrikanen gingen een toekomst tegemoet als slaaf op één van de vele plantages waar producten zoals koffie, tabak, cacao of suiker werden verbouwd.
In het archief van de MCC zijn de stukken van 113 slavenreizen bewaard gebleven.

MCC in UNESCO’s Memory of the World-Register

Het archief van de MCC is uniek en wordt beheerd door het Zeeuws Archief. De UNESCO heeft het archief in 2011 op de internationale lijst van werelderfgoed voor documentaire werken geplaatst, in het ‘Memory of the World’ Register.

/ / / / / / / / / /

Meer informatie
Voor een toelichting of interview kunt u contact opnemen met: Dr J.L. (Hannie) Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, telefoon 0118-678800, e-mail h.kool@zeeuwsarchief.nl
Voor afbeeldingen en of achtergrondinformatie over de MCC & slavenhandel kunt u contact opnemen met: Roosanne Goudbeek, telefoon 0118-678800, e-mail r.goudbeek@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share