Scans Zeeuwse akten burgerlijke stand (1811-1962) online raadpleegbaar

MIDDELBURG – De openbare akten van de burgerlijke stand van de gemeenten Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Middelburg, Veere en Vlissingen zijn vanaf zaterdag 2 november 2013 via scans online te raadplegen. Die van Schouwen-Duiveland zijn dat al sinds 2012.
De digitalisering van de openbare akten van de Burgerlijke Stand is een initiatief van het Zeeuws Archief in samenwerking met de genoemde gemeenten. Het gaat in totaal om zo’n 440.933 scans van 908.611 openbare akten, die nu te bekijken en te downloaden zijn via de websites van de betreffende gemeenten en via de website www.zeeuwengezocht.nl

Scans inzien en aanschaffen

De akten van de burgerlijke stand zijn de objectieve weergave van persoonlijke gebeurtenissen van lief en leed. Via de website Zeeuwen Gezocht kunnen geboorte-, huwelijk- en overlijdensgegevens van voorouders worden opgezocht en is het mogelijk de scans van de akten gratis in te zien en tegen betaling te downloaden. De scans van de openbare akten van burgerlijke stand van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn sinds vorige jaar november beschikbaar via deze website.

Het online beschikbaar komen van de burgerlijke stand is een grote aanwinst voor historisch onderzoekers. De akten van de burgerlijke stand zijn onmisbaar bij het doen van onderzoek naar personen, het samenstellen van een stamboom en het reproduceren van familiegeschiedenissen. Miljoenen wetenschappers en amateurhistorici in Zeeland, Nederland én wereldwijd doen tegenwoordig eerst online onderzoek, om vervolgens te bepalen op welke locatie diepgaander vervolgonderzoek zinvol is.

Openbaarheid akten

Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. Bij geboorteakten is de termijn 100 jaar, van huwelijksakten 75 jaar en bij overlijdensakten 50 jaar. In november 2012 beet de gemeente Schouwen-Duiveland het spits af met het online beschikbaar stellen van haar openbaar burgerlijke stand-archief. De gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland en Sluis volgen naar verwachting in 2014, gemeente Terneuzen doet de digitalisering en online beschikbaarstelling zelf.

/ / / / / / / / / /

Demonstratie online onderzoek

Donderdag 14 november 2013 presenteren de gemeenten Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Middelburg, Veere en Vlissingen hun online burgerlijke stand in het Zeeuws Archief met een demonstratie van de werkwijze en van de vele mogelijkheden die online raadpleging zoal biedt bij het doen van historisch onderzoek.

De pers is van harte uitgenodigd voor deze presentatie annex demonstratie. Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 tot 14.10 uur
Toelichting op het digitaliseringsproject Burgerlijke Stand door drs. Hanneke van Aalst, hoofd Informatie & Kennis van het Zeeuws Archief en projectleider

14.10 tot 14.20 uur
Korte uitleg over het hoe en waarom van deelname aan dit project door wethouder Hans de Kunder van gemeente Reimerswaal

14.20 tot 14.45 uur
Demonstratie van werkwijze en toepassingsmogelijkheden aan de hand van scans van de deelnemende gemeenten door Leo Hollestelle, archivaris en coördinator personendatabase www.zeeuwengezocht.nl

14.45 tot 15.00 uur
Gelegenheid voor journalisten tot het stellen van vragen en voor persfotografen voor het maken van foto’s.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Hanneke van Aalst, hoofd Informatie & Kennis Zeeuws Archief, tel. 0118-678800, e-mail: h.van.aalst@zeeuwsarchief.nl
  • Leo Hollestelle, archivaris Zeeuws Archief, tel. 0118-678800, e-mail: l.hollestelle@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share