Expositie over J.H. Schorer, eerste Gouverneur des Konings in Zeeland

PERSBERICHT

21 JANUARI 2014

MIDDELBURG – In het Zeeuws Archief is binnenkort de expositie ‘J.H. Schorer, eerste Gouverneur van Zeeland’ te zien in het kader van ‘2014 – 200 jaar Provincie Zeeland’. In 1814 werd Zeeland voor het eerst onder één bestuur samengevoegd. Het hele jaar 2014 zijn activiteiten gepland om de 200ste verjaardag van de provincie te vieren. Het Zeeuws Archief besteedt aandacht aan 200 jaar provincie Zeeland door in te zoomen op de persoon die als eerste het ambt van Gouverneur van Zeeland (sinds 1850: Commissaris) bekleedde: Jacob Hendrik Schorer (1760-1822). De kleine expositie in het archiefcafé wordt op 23 januari 2014 geopend door de huidige Commissaris van de Koning, Han Polman. Het publiek kan de tentoonstelling bezoeken vanaf 24 januari tot en met 16 mei 2014, van maandag tot en met vrijdag en elke 1e zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Wat was het voor een man, deze eerste Gouverneur van Zeeland? De expositie toont aan de hand van reproducties van archiefstukken en afbeeldingen een beknopt overzicht van zowel het ambtelijk als het privéleven van een gedreven en loyale man die vele heersers moest dienen en dat met verve, moed en tact deed.

Bestuurder in woelige tijden

Schorer ontving tijdens zijn werkzame leven in verschillende functies machthebbers van diverse pluimage: in 1786 sprak hij Oranje-stadhouder Willem V toe, in 1809 ontving hij Lodewijk Napoleon, koning van Holland, en in datzelfde jaar kreeg hij Engelse soldaten ingekwartierd terwijl zijn echtgenote hoog zwanger was. In 1810 vond een bizarre ontmoeting met de Franse keizer Napoleon plaats die hem aanvankelijk uitmaakte voor “schurk”, maar later in ere herstelde. En als Gouverneur van Zeeland zou Schorer in 1817 de nieuwe Oranjevorst, koning Willem I ontvangen tijdens de opening van de nieuwe haven, maar vanwege gezondheidsredenen moest hij zich laten vervangen door zijn schoonzoon en latere opvolger.

Dierbaarste voorwerpen

Schorer was een telg uit een aanzienlijke familie en hij en zijn echtgenote, Johanna Maria van den Brande waren bepaald niet onbemiddeld. Maar, zo schrijft zijn biograaf De Kanter: “Hij beschouwde in Gemalin en kinderen, de dierbaarste voorwerpen zijner zo groote aardsche bezittingen.” Schorer wordt beschreven als een pragmatisch bestuurder, integer, krachtdadig, gedreven en loyaal. Uit zijn dagboeken, brieven en toespraken komt ook naar voren hoe zorgvuldig hij is in zijn besluitvorming, dat hij recht door zee is en niet zelden toont hij zijn emoties.

Schorer en het archief

Mede op initiatief en met medewerking van de Stichting Schorer Familiebezit, wordt Jacob Hendrik Schorer in een kleine expositie in het Zeeuws Archief in de schijnwerpers gezet. De banden tussen het Zeeuws Archief en de familie Schorer zijn hecht: het rijke archief van de familie Schorer berust in de depots van het Zeeuws Archief, én Jacob Hendrik Schorer woonde met zijn gezin in het statige Van de Perrehuis, waarin sinds 2000 de kantoren van het Zeeuws Archief zijn gehuisvest.

/ / / / / / / / / /

Nadere informatie
Voor meer informatie over de expositie kunt u contact opnemen met Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie & exposities, telefoon 0118-678800, e-mail: educatie@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share