Archivarissen confereren in Middelburg

KVAN organiseert landelijk congres in Middelburg over het thema 'Open!’

Op 11 en 12 juni 2012 vindt in Middelburg de jaarlijkse conferentie van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen plaats. In de Stadsschouwburg staan professionals van binnen en buiten het archiefveld stil bij één van de kernbegrippen in de archiefwereld: ‘Open!’. De KVAN-dagen 2012 worden georganiseerd in samenwerking met het Zeeuws Archief.

KVAN-dagen 2012 – Open!
De term ‘open’ kom je overal tegen en is voer voor veel discussies. Open staat voor openbaarheid, transparantie, verantwoording nemen, het stellen van grenzen, maar ook voor hergebruik van data, het integreren van datasystemen en voor zaken als openingstijden, samenwerking en kennisdeling. Tijdens de KVAN-dagen gaan Nederlandse archivarissen, informatieprofessionals, journalisten en juristen met elkaar in debat over alle aspecten die kleven aan het thema “Open!”.

Ook twee sprekers van buiten het veld verzorgen een lezing. Dr. Stine Jensen over ‘Privédomein of profiel: heeft er nog iemand behoefte aan privacy?’ Schrijfster en filosofe Jensen analyseert in recente publicaties een interessante tendens in de moderne informatiesamenleving: de toenemende spanning tussen openheid en intimiteit. We luisteren mensen af, bespieden ze en hongeren naar intieme details. Intussen beschermen we onszelf door muren te bouwen en firewalls aan te leggen. Het is paradoxaal: hoe meer we ons afschermen voor gluurders en afluisteraars, hoe exhibitionistischer we tegelijkertijd worden. Sociale media zoals Twitter en Facebook lopen over van de zelfontboezemingen: ‘Zie mij!’ Aan de hand van tal van voorbeelden uit de actualiteit wordt duidelijk dat de begrippen ‘privé’ en ‘publiek’, ‘intimiteit’ en ‘intimidatie’ dringend toe zijn aan vernieuwing.

Prof. mr. dr. Mireille Hildebrandt, hoogleraar ICT en Rechtstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vertelt over ‘Lezen op afstand? Kennis, macht en recht na de computationele wending.’ Cyberspace is, aldus Hildebrandt, een ruimte geworden waar ieders handelingen permanent worden gevolgd, opgeslagen en doorzocht op patronen. Het verzamelen en analyseren van gebruikersinformatie door overheden en bedrijven bedreigt, volgens Hildebrandt, onze grondrechten waardoor zaken als privacy, gegevensbescherming en het recht op gelijke behandeling op het spel staan.

Het officiële programma wordt geflankeerd door een activiteitenprogramma met stadswandelingen door het centrum van Middelburg, rondleidingen door monumentale gebouwen, een ontvangst bij de wethouder en een sfeervol congresdiner in het historisch Abdijcomplex. Voor de liefhebbers is er al op zondagavond 10 juni om 18.00 uur een ontvangst, met aansluitend een stadswandeling om Middelburg te verkennen en een pubquiz vol archivistische en Zeeuws-historische kennisvragen.

Over de KVAN
De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) is de beroepsorganisatie voor archivarissen en anderen werkzaam in het archiefwezen. De vereniging, die in 1891 is opgericht, stelt zich ten doel de belangen van het Nederlands archiefwezen te behartigen en de deskundigheid van archivarissen te bevorderen. Daartoe organiseert de KVAN onder meer jaarlijks studiedagen, internationale uitwisselingen en buitenlandse oriëntatiereizen.

Deelnemen aan het programma
Meer informatie over de KVAN-dagen en het programma is te vinden in de programmafolder op:
http://www.kvan.nl/files/studiedagen/prog_KVAN_dagen_Middelburg_2012.pdf
en via Twitter:
http://twitter.com/KVANdagen (hashtag: #KVAN12)

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over de KVAN en over de KVAN-dagen 2012 in Middelburg kunt u contact opnemen met: bureau@kvan.nl

Bookmark and Share