Lopende onderzoeken

De archieven en collecties van het Zeeuws Archief worden vaak gebruikt voor landelijke onderzoeken. Regelmatig wordt daarbij de hulp gevraagd; zowel van ervaren als beginnende onderzoekers. Belangstelling om deel te nemen aan één van de onderzoeken? Neem contact op met de bij elk onderzoek vermelde contactpersonen.

Schotten in Veere

Zeeland en Schotland hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Vanaf de 13e eeuw dreven Schotse kooplieden handel met Zeeland. In 1541 werd Veere stapelmarkt voor Schotland. Veere telde toen ruim 4000 inwoners en de stad ging dankzij de Schotse handelaars een periode van welvaart tegemoet die duurde tot circa 1700.

Zeeuwse rederijkers

Rederijkers zijn overal in Zeeland vanaf de 15e tot ver in de 18e eeuw actief geweest. Het ging om gezelschappen van stads- en dorpsbewoners. Ze hielden zich bezig met het schrijven en uitvoeren van gedichten, liederen en toneelstukken. In de rederijkerskamers werden tal van onderwerpen besproken.