Rechten op beeldmateriaal

Op afbeeldingen kunnen rechten berusten. Op deze pagina vindt u informatie over twee soorten rechten op beeldmateriaal, auteursrecht en gebruiksrecht.

Op afbeeldingen en teksten kan het auteursrecht van toepassing zijn, terwijl voor het gebruik van sommige afbeeldingen door de eigenaar gebruiksrecht wordt geheven.

Auteursrecht

Afbeeldingen van foto’s, prenten en tekeningen waarvan de maker nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden is overleden zijn beschermd en mogen niet zonder meer worden gepubliceerd, tenzij de maker of diens erfgenamen daartoe toestemming hebben verleend.
Wanneer u besluit een scan te kopen, koopt u daarmee niet het recht om de afbeelding te publiceren. Daarvoor dient u zelf contact op te nemen met de rechthebbende(n).

Over het algemeen hebben wij geen contactinformatie van de rechthebbende en zult u dit zelf uit moeten zoeken. Voor een aantal collecties kunnen wij u wel laten weten waar u terecht kunt om toestemming te vragen i.v.m. het auteursrecht. Dit betreft de collectie Flipse-Roelse en luchtfoto’s van KLM Aerocarto.

Collectie N. Flipse-Roelse
Het beheer van het auteursrecht is opgedragen aan de Stichting Polderhuis te Westkapelle. Voor gebruik van één of meerdere foto’s uit deze collectie kunt u contact opnemen met het Polderhuis Westkapelle, Dijk- en oorlogsmuseum.

Luchtfoto’s uitgegeven door KLM Aerocarto
In verband met auteursrechten zijn foto’s en prentbriefkaarten uitgegeven door KLM Aerocarto niet zichtbaar in de Beeldbank. Voor bestellingen kunt u contact opnemen met het Aviodrome.

Gebruiksrecht

Het gebruik van scans van beeldmateriaal afkomstig uit archieven en verzamelingen berustend bij het Zeeuws Archief te Middelburg is grotendeels vrij van gebruiksrecht. Ook als de scan ten behoeve van een publicatie, een website, een tentoonstelling etc. wordt gebruikt.

Een uitzondering is de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) te Middelburg. Afbeeldingen uit de collectie zijn niet altijd vrij van gebruiksrechten. Voor publicatie van beeldmateriaal uit de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata in een commerciële productie dient u namelijk toestemming voor publicatie te vragen en kan het zijn dat u gebruiksrechten dient te betalen aan het KZGW. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met het KZGW.
In alle gevallen van publicatie (al dan niet commercieel) verplicht de aanvrager zich tevens tot het leveren van een bewijsexemplaar aan het KZGW en tot de vermelding van de herkomst van de afbeeldingen.
De administratieve afhandeling van de gebruiksrechten van afbeeldingen uit deze collectie wordt verzorgd door het secretariaat van het KZGW .

Een afbeelding of tekst van uzelf gevonden?

In het geval dat u op de website of in de databases tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen aantreft waarop u meent auteurs- of andere recht te kunnen claimen, of als u bezwaren heeft tegen de publicatie ervan in deze vorm, verzoeken we u contact op te nemen met:

mw.dr. J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief,
Postbus 70, 4330 AB Middelburg
telefoon 0118-678800
email: info@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share