Overheid

Overheidsinstellingen moeten hun archieven beheren en overdragen zoals beschreven in de Archiefwet. De meest recente archiefwet dateert van 1995.

archiefdozen in het depot - foto Zeeuws Archief In de Archiefwet 1995 staan regels en bepalingen die gelden voor archiefbescheiden van overheden.

De uitvoering van een aantal praktische zaken, voortvloeiend uit de Archiefwet, zijn geregeld in het Archiefbesluit 1995.

Meer informatie over wet- en regelgeving op het gebied van overheidsarchieven is te vinden op de website van het Nationaal Archief.

Bookmark and Share

Meer informatie