Archiefbeheer

Wat moet ik doen met mijn eigen archief of met dat van mijn vereniging of bedrijf? Wat is de regelgeving voor overheidsarchieven? Kan er nog iets gered worden van mijn nat geworden papieren?
Vind het antwoord op één van de onderstaande pagina’s.

Programma e-Depot

Alle overheden in Zeeland werken samen met het Zeeuws Archief aan het veilig stellen van hun digitale informatie. Het Zeeuws Archief realiseert een archiefdepot voor digitale informatie, een zogenoemd e-Depot. Intussen zorgen de overheden ervoor dat hun digitale informatiebeheer op orde is. Alle deelprojecten samen vormen het 'Programma e-Depot Zeeuwse overheden'.

Conservering

Papier, perkament en andere objecten die behoren tot ons cultureel erfgoed raken in verval door allerlei oorzaken: omgevingsfactoren zoals vocht en luchtverontreiniging, maar ook door verval van het materiaal zelf, veelvuldig gebruik van het object of slecht uitgevoerde reparaties.

Bedrijfsleven

Heeft uw bedrijf een historisch archief dat meer dan 50 jaar teruggaat? Wilt u daar eigenlijk van af maar vindt u het zonde om weg te gooien? Het is mogelijk ook interessant voor anderen!

Particulier

U vormt zelf ook archief: uw dagboeken, diploma's, testament, eigendomsakte van uw huis en uw financiële administratie bijvoorbeeld. Als u of uw familie het verzamelen van deze stukken vele jaren heeft volgehouden, is het archief mogelijk interessant voor anderen.

Overheid

Overheidsinstellingen moeten hun archieven beheren en overdragen zoals beschreven in de Archiefwet. De meest recente archiefwet dateert van 1995.